Kreditvärdighet - vad är det och hur bedöms den?

Vad är kreditvärdighet?

Här hittar du information om vad kreditvärdigheten baseras på. Kreditvärdighet är ett betyg i hur pass bra kreditkund eller hyresgäst man är. En hög kreditvärdighet innebär att man har god ekonomi och att man har skött sina tidigare krediter. Har du sämre ekonomi och registrerade betalningsanmärkningar anses du vara mer benägen att missköta även kommande krediter.

så bedöms din kreditvärdighet

Vad som avgör om du får hög eller låg kreditvärdighet?

Alla kreditupplysningsföretag använder olika modeller för att bedöma kreditvärdigheten. Dessa antaganden baseras på många års erfarenhet av riskbedömning där man kombinerar teorier med tidigare beteenden. Nedan listas de främsta faktorerna:

 • Livssituation
 • Inkomst
 • Fasta utgifter
 • Nuvarande krediter och kredithistorik

Livssituation

När din kreditvärdighet bedöms utifrån din livssituation utvärderas hur pass stabil din situation är.Enkelt förklarat kan man säga att ett par med långa anställningar som bott i samma hus under en längre tid och har barnen utflugna inte förväntas göra några drastiska förändringar i sin ekonomi.

Har man däremot nyligen skaffat barn, är nygift eller nyskild ökar riskerna för större utgifter som kommer påverka ens ekonomiska situation. Exempelvis kan man dra slutsatsen att nygifta par snart kommer få nya utgifter i form av barn, hus och bil om det inte redan gjort det. Har man precis skiljt sig finns risken att kostnader för bodelningar och advokatkostnader kan skena iväg.

Inkomst

Bland inkomster inräknas inkomst från tjänst och inkomst från näringsverksamhet. Andra typer av inkomster såsom inkomstförsäkringar, a-kassa, bostads-, barn- eller andra typer av bidrag räknas inte in.

Fasta utgifter

De fasta utgifterna man har avgör hur mycket disponibel inkomst man har att röra sig med varje månad. Bland de fasta utgifterna brukar boendekostnaden vara den största och vanligaste utgiftsposten. Den totala boendekostnaden uträknas lite olika beroende på om man äger eller hyr sitt boende (se nedan). Utöver boendet görs en hel del generaliseringar gällande utgiftssidan. Att ha barn medför kostnader och ju fler barn ju högre kostnader. Genom att göra olika beräkningar räknar banken ut din lägsta disponibla inkomst och därmed om de tror att du har råd att betala tillbaka lånet.

Bostadsrätt*

 • Ränta
 • Amortering
 • El
 • Vatten
 • Försäkringar
* Gäller även villa & radhus

Hyresrätt

 • Hyra
 • El
 • Vatten

Nuvarande krediter och kredithistorik

Dina nuvarande krediter räknas in i dina fasta utgifter eftersom du måste betala ränta och amortera på dessa. Hur väl du skött dina betalningar på dina tidigare krediter påverkar också ditt kreditbetyg.

Kolla din kreditvärdighet gratis

UC (tidigare Upplysningscentralen) driver en tjänst som heter Min UC. Tjänsten hjälper privatpersoner att få en tydligare överblick över sitt kreditbetyg. Hos Min UC får du beställa hem ditt kreditbetyg gratis en gång per år.

Beställ en upplysning på dig själv här

Tre snabba tips för hur du förbättrar din kreditvärdighet

 • Samla lån och krediter
 • Betala räkningar i tid
 • Säg upp outnyttjade krediter/kreditkort
 • Använd låneförmedlare när du ska låna pengar