Blogg:

Överklaga parkeringsböter? Så ska du göra

Att få en parkeringsbot är aldrig kul för plånboken. Extra irriterande är det om du misstänker att boten är felaktig. Du kan överklaga parkeringsböter i det fall som du anser att den ställts ut på felaktiga grunder. Det viktigaste är att skicka med dokumentation kring varför boten anses vara fel. Lär dig mer om att överklaga parkeringsböter och hur du ska gå till väga beroende på vem som utfärdat boten.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Överklaga parkeringsanmärkning

Det finns två olika typer av parkeringsböter. Eftersom dessa överklagas på olika sätt är det viktigt att förstå skillnaden. Här beskrivs först parkeringsanmärkningar och längre ner i artikeln kontrollavgifter.

En parkeringsanmärkning kan utfärdas av en polis eller en kommun i det fall som ett fordon står felaktigt parkerad på kommunal mark. Överklagan sker enligt följande steg:

1. Läs och dokumentera

Börja med att läsa all information på boten noga så att du förstår varför du fått den. Ta även kort på bilen, parkeringsplatsen och eventuella skyltar innan bilen flyttas. Se mer vid rubriken ”Så bestrider du parkeringsböter lättare” längre ner i artikeln.

2. Betala avgiften

En parkeringsanmärkning måste alltid betalas, oavsett om den anses vara korrekt eller om den kommer att överklagas. Det är Transportstyrelsen som administrerar alla anmärkningar som utfärdas av polis eller kommun vilket innebär att betalning ska ske till dem.

Inbetalning sker till det BG-nummer som anges på fakturan. All information om betalning finns även tillgänglig på Transportstyrelsens hemsida.

Läs också: Här är de 10 bästa elbilarna

3. Överklaga anmärkningen

Överklagan sker enklast via E-tjänsten ”Bestridande av parkeringsanmärkning”. I E-tjänsten anges först OCR-numret på fakturan samt registreringsnummer på fordonet. Därefter behöver en detaljerad förklaring lämnas gällande varför överklagan sker.

Personer som inte har svenskt personnummer, eller samordningsnummer, kan ladda hem en blankett från polisens hemsida. Om du hjälper någon med överklagan behöver även fullmakt laddas hem och bifogas.

Blanketterna, samt eventuell dokumentation, skickas in till polisen via brev eller mejl. Skickas överklagan via mejl behöver OCR-nummer anges i ämnesraden.

Så lång tid har du du på dig att överklaga parkeringsanmärkning

Överklagan gällande en parkeringsanmärkning måste skickas in till polisen inom 6 månader från att bötesbeloppet betalats in. Om beloppet inte har betalats, och gått till Kronofogden, gäller 6 månader från att Kronofogden påbörjat åtgärd för att driva in beloppet.

Risk för förhöjningsavgift om du inte betalar

I det fall som en parkeringsanmärkning inte betalats i tid kan personen dessutom behöva betala en förhöjningsavgift. Även denna kan bestridas vilket sker på samma sätt som beskrivs ovan.

Läs också: Billigaste bilen att äga – hela listan

Ansök om rättelse vid felaktig information

Om din parkeringsanmärkning har tydligt felaktig information kan ansökan om rättelse ske. Det gäller exempelvis om det anges felaktigt fordonsfabrikat. Vid dessa fall behöver boten tas med till en polisstation varpå en rättelse kan ske. Detta måste genomföras inom ett par dagar från att den utfärdats och om rättelsen inte godkänns kan överklagande ske enligt processen som nämns ovan.

Vid avslagen överklagan

Oavsett om polisen godkänner eller avslår din överklagan ska du få meddelande om det. Blir den avslagen innebär det att ditt skäl till överklagande, eller din dokumentation, inte varit tillräckligt stark.

Om du fortfarande anser att du har rätt kan beslutet överklagas. Detta måste ske senast 3 veckor efter att du fått information om avslaget. I detta fall kommer polisen lämna över ärendet till en tingsrätt som därmed kan pröva frågan.

Överklaga kontrollavgift

Parkeringsböter som utfärdas av privata vakt- eller parkeringsbolag kallas för kontrollavgifter. Dessa utfärdas för fordon som parkerats fel på privatägd mark. Det är exempelvis vanligt att företag och bostadsrättsföreningar anlitar parkeringsbolag för att bötfälla fordon som olovligen står på deras parkeringsplatser. Överklagan sker på följande sätt:

1. Läs och dokumentera

Börja med att läsa all information på boten noga så att du förstår varför du fått den. Ta även kort på bilen, parkeringsplatsen och eventuella skyltar innan bilen flyttas. Se mer vid rubriken ”Se bestrider du parkeringsböter lättare” längre ner i artikeln.

2. Betala inte fakturan

Om du vill överklaga en kontrollavgift ska du inte betala fakturan. Betalas fakturan innebär det nämligen att du accepterat kostnaden och därmed inte har rätten att överklaga den. Skulle du i efterhand ångra betalningen kvarstår visserligen möjligheten att stämma parkeringsbolaget i domstol om de inte vill återbetala beloppet. Det kan däremot innebära mycket höga domstolskostnader.

Läs också: Bästa begagnade bilarna – bilarna som håller i värde

3. Kontakta företaget

Kontakta först det parkeringsbolag som gett ut boten. Det kan ofta räcka för att förstå varför du fått böter och innebära att du väljer att inte överklaga. De kan även ge information om hur överklagan sker på enklaste sättet.

4. Överklaga skriftligt

En överklagan ska alltid ske skriftligt. Detta för att det då finns bevis på att överklagan skett, när den skickats in samt eventuell dokumentation. Det är vanligt att det finns blanketter att ladda hem från parkeringsbolagens hemsida alternativt att överklagan sker digitalt via deras hemsida.

Så lång tid har du på dig att överklaga en kontrollavgift

En överklagan av en kontrollavgift bör helst ske innan fakturan ska ha varit betald. Risken är annars att ytterligare kostnader uppstår som exempelvis påminnelseavgift och inkassoavgift. Däremot finns möjlighet att även överklaga dessa.

Det finns ingen tidsbegränsning för överklagande av kontrollavgifter. En domstol kan däremot anse att en person accepterat kostnaden om den inte överklagats inom rimlig tid. Vad som kan anses vara rimligt kan variera från fall till fall.

Vid avslagen överklagan

Om överklagandet inte godkänns och du inte betalar kan parkeringsbolaget stämma dig, vilket innebär att frågan kommer att utredas via en tingsrättsförhandling. Den som förlorar en sådan juridisk tvist blir betalningsskyldig för både sina egna och motpartens juridiska kostnader.

Läs också: Här är de billigaste elbilarna

Så bestrider du parkeringsböter lättare – 9 råd

Om du vill överklaga en parkeringsbot är det viktigt att du kan bevisa varför den är felaktig. Här presenteras några tips på vägen som kan öka dina chanser att lyckas.

1. Dokumentera bil och biljett

Det viktigaste är att dokumentera så mycket som möjligt. Flytta inte bilen utan börja med att ta kort på parkeringsplatsen, skyltar som påvisar parkering samt annat som kan påvisa hur det såg ut på platsen. Har du haft en giltig parkeringsbiljett bör även den fotas samt platsen där den låg i bilen.

2. Dokumentera skyltar

I de flesta fall finns krav på tydlig information om hur parkering får ske. Om det saknas skyltar, eller om det finns skyltar med olika budskap, kan boten vara felaktig.

3. Dokumentera när du parkerar

Är du osäker på om parkering får ske på en specifik plats är det en fördel att ta ett foto redan när bilen parkeras. Därmed kan du visa hur det såg ut vid parkeringstillfället och inte enbart i efterhand då eventuell bot är utskriven.

4. Läs boten noga

Läs all information på boten noga så att du är helt införstådd med varför du fått den.

5. Mät avstånd

Har du fått böter på grund av att bilen stått för nära en korsning eller utfart? Kontrollmät sträckan och dokumentera även detta. Detsamma gäller avstånd till parkeringsskyltar, och annan information, i det fall som detta kan ha påverkan.

6. Se till att du har övertygande bevisning

Att en parkeringsvakt gör noteringar om felaktig parkering anses som bevisunderlag. De behöver därmed inte ta kort eller på annat sätt dokumentera den felaktiga parkeringen.

Vid en överklagan räcker det däremot inte med att enbart ange information som är motstridig mot denna anteckning. Det krävs att du överbevisar med exempelvis bilder, film eller liknande.

7. Ta hjälp av ARN

Om du anser att ett parkeringsföretag har handlat fel kan anmälan om detta skickas in till Allmänna Reklamationsnämnden. De granskar fallet och ger en rekommendation kring hur tvisten bör lösas. Däremot har företag inget juridiskt krav på att följa dessa rekommendationer.

8. Kontrollera regler för parkeringsbolaget

På parkeringsbolagets hemsida finns ofta information om giltiga orsaker till en överklagan. Det kan exempelvis vara akut sjukdom, akuta fel på fordonet eller felaktig skyltning. Dessa orsaker kan vara behjälpliga i valet om överklagan ska ske eller inte.

9. Läs lagen

Det går även att läsa de lagar som reglerar parkeringsböter för att på detta sätt tydligare förstå vid vilka tillfällen som dessa kan utfärdas.

Kontrollavgift regleras av Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Parkeringsanmärkning regleras av Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Vad händer om parkeringsböter inte betalas?

Om du inte betalar en parkeringsbot i tid kan de som utfärdat denna skicka påminnelse, be inkassoföretag driva in skulden eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Alla dessa alternativ innebär ytterligare kostnader utöver ordinarie bötessumma. Betalas inte den totala summan kan Kronofogden genomföra utmätning för att reglera skulden.

Är den totala skulden på minst 5 000 kronor, och det gått minst 6 månader sedan skulden skulle varit betald, får fordonet även användningsförbud. Information om att ett fordon har användningsförbud går att finna i e-tjänsten Fordonsuppgifter på Transportstyrelsens hemsida.

Vanliga frågor och svar – Överklaga parkeringsböter

Hur länge kan man överklaga parkeringsböter?

En parkeringsanmärkning måste överklagas senast 6 månader från att bötesbeloppet betalats. För kontrollavgifter finns ingen juridisk tidsbegränsning.

Går det att se mitt fordons obetalda parkeringsböter?

Ja, via tjänsten ”Fordonets skulder” hos Transportstyrelsen kan du se obetald trängselskatt, fordonsskatt, infrastrukturavgifter och parkeringsavgifter utfärdade av kommun eller polis. Däremot syns inte obetalda kontrollavgifter.

Kan man få parkeringsböter flera gånger för samma parkering?

Ja, varje påbörjat kalenderdygn som bilen står felparkerad kan böter skrivas ut.

Kan man få böter om parkeringsautomaten är trasig?

Ja, vid parkering på en plats som kräver parkeringsbiljett krävs biljett oavsett om den kan köpas eller inte. Det går därmed att få parkeringsböter om parkering sker och parkeringsautomaten är trasig.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare