Blogg:

Dina rättigheter vid uppsägning enligt LAS

Vad är det som gäller vid en uppsägning och vad är egentligen skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad? Vi ger dig svaren. 

Hur fungerar det?

En uppsägning regleras av LAS – Lagen om anställningsskydd. Det måste finnas ett sakligt skäl till att säga upp en arbetstagare och finns det inget sakligt skäl finns det inga grunder till uppsägning. Anledningar till att en arbetstagare kan bli uppsagd är antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Arbetsbrist, som ordet belyser, är när det helt enkelt är brist på arbetsuppgifter. Vissa företag skär ner på personalen mer än andra på grund av olika anledningar. Personliga skäl kan innefatta att en arbetstagare misskött sig på arbetet eller på annat sätt visat sig olämplig för det.

Om en arbetstagare misskött sig måste den så kallade tvåmånadersregeln efterföljas. Tvåmånadersregeln är en regel som innebär att arbetsgivaren måste agera inom loppet av två månader efter att en händelse, som kan ses som misskötsel, har ägt rum för att få igenom en uppsägning. Regeln innebär att en uppsägning inte kan grundas på enbart de omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. Uppkomsten till regeln ligger i att snabbt försöka lösa konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. En uppsägning kan dock ske efter två månader från det att händelsen ägt rum. Här finns två undantag från tvåmånadersregeln – den anställda har vädjat om att vänta med uppsägningen, om händelsen handlar om grov brottslighet eller om den anställda fortsättningsvis missköter uppgifter.

Utöver tvåmånadersegeln finns även en omplaceringsskyldighet från arbetsgivaren. Skyldigheten innebär att en arbetsgivare i första fall ska försöka placera om arbetstagaren till en annan avdelning inom företaget där en ledig tjänst finns. Om det är möjligt att placera om arbetstagaren kan hen inte bli uppsagd av arbetsgivaren.

Först in – sist ut

Om det råder arbetsbrist på det företag som du arbetar på är arbetsgivaren pliktskyldig att gå efter en så kallad turordningslista där den som har varit anställd kortast tid på företaget, eller den del av företaget som drabbas av uppsägning, är den som sägs upp först. Sist in – först ut gäller som princip. Principen är till för att skydda de som jobbat längst tid på företaget. Om två personer jobbat lika länge är det personen som är äldst som får stanna.

Ett mindre företag med 10 anställda eller färre gäller särskilda avvikelser från turordningslistan. Två personer på företaget kan undgå turordningslistan och få stanna kvar i sina positioner om dessa är särskilt viktiga för företagets fortsatta verksamhet.

Uppsagd eller avskedad?

Dina rättigheter skiljer sig åt beroende på om du blivit uppsagd eller avskedad. Om du blir uppsagd behåller du de rättigheter och skyldigheter som du har haft under din anställning genom din uppsägningsperiod. Blir du istället avskedad upphör din anställning omedelbart. Ett avskedande kan endast ske om arbetstagaren misskött sina arbetsuppgifter rejält och kan endast ske på grund av personliga skäl. Tvåmånadersregeln gäller här på samma sätt som för uppsägning.

Orättvis uppsägning?

Om en uppsägning inte uppfyller grundläggande kriterier – brist på sakliga skäl eller avviker från att följa turordningslistorna kan du som arbetstagare göra en ogiltighetsinvändning, frågan tas då upp i domstol. Fram tills dess att frågan blivit avgjord har du som arbetstagare rätt att kvarstå i din anställning. Om uppsägningen beror på arbetsbrist har du rätt till skälig ledighet för att söka nytt jobb.

Vilken uppsägningstid har du?

Är du fast anställd har du rätt till en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan även vara längre beroende på hur länge du arbetat inom företaget. Följande lista visar vad X antal år ger för uppsägningstid:

  • Minst två år men kortare än fyra år ger två månaders uppsägningstid
  • Minst fyra år men kortare än sex år ger tre månaders uppsägningstid
  • Minst sex år men kortare än åtta år ger fyra månaders uppsägningstid
  • Minst åtta år men kortare än tio år ger fem månaders uppsägningstid
  • Minst tio år ger sex månaders uppsägningstid

Under din uppsägningstid har du rätt till den lön och de anställningsförmåner som du har haft under din anställning.

Provanställda har andra rättigheter

En provanställning har ett maxtak på sex månader. Därefter övergår anställningsformen till en tillsvidareanställning – en fast anställning. Vill arbetsgivaren avsluta provanställningen måste arbetsgivaren förmedla detta 14 dagar i förväg. Sakliga skäl behöver inte stå som grund för avslutandet av en provanställning.

Källor:

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/JoRvg7/uppsagd-eller-avskedad-har-ar-dina-rattigheter

https://lagen.nu/1982:80

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vi på Advisa vill att alla ska betala så lite som möjligt för sina lån. Därför har vi samlat flera långivare som får konkurrera om att få dig som kund. Fyll i dina uppgifter för att komma igång!

Om oss – Advisa

Advisa är ingen bank, vi är låneförmedlaren som söker ditt lån hos flera långivare. Sedan starten 2011 har vi jämfört lån åt över 263 000 kunder. För din trygghet står Advisa under tillsyn av finansinspektionen.

Genom Advisa kan du

Oavsett om du vill ta ett nytt lån eller vill lösa befintliga lönar det sig att jämföra låneförslag från flera banker och andra långivare.

  • Kostnadsfritt och du binder dig inte till något
  • Säker ansökan – vi hanterar uppgifter säkert
  • Lånejämförelse – vi står på din sida
Vad tycker våra kunder?