Billån:

Bensin eller diesel – vad är bäst?

Om bensin eller diesel är bäst beror på vad som prioriteras. Det går exempelvis att jämföra alternativen utifrån miljöaspekt, ekonomi eller motorernas styrka. Diesel är generellt bäst om du ofta kör längre sträckor eller kommer att ha tungt drag efter bilen. Detta medan bensin är bättre vid kortare sträckor och stadskörning. Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan bensin- och dieselbilar, samt en beräkning som visar den ekonomiska skillnaden.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Fördelar med diesel

Den största fördelen med diesel är den styrka som dieselmotorerna erbjuder. Dessutom kan det vara mer ekonomiskt för den som ofta kör längre sträckor.

Effektivare vid långa sträckor

Dieselbilarna är mycket bränsleeffektiva och har lägre förbrukning per mil än bensinbilarna. De som kör i tjänsten eller pendlar längre sträckor kan därmed räkna på den ekonomiska förtjänsten.

Styrkan på motorn

Orsaken till att lastbilar drivs med diesel är den styrka som dieselmotorerna kan generera. Ska bilen användas för att dra tunga släp kan därmed diesel vara fördelaktigt.

Möjlighet att använda förnybart alternativ

Åsikten om diesel eller bensin är bäst för miljön går delvis isär. Detta beroende på vilka utsläpp och vilken slags körning som ska mätas. Däremot finns förnybar diesel – HVO100 – som alltid är bättre för miljön än bensin. Drivmedlet kan användas i alla dieseldrivna bilar.

Nackdelar med diesel

Funderar du på att skaffa dieselbil bör du kontrollera bilens skattenivå då det kan variera kraftigt. Dessutom finns andra negativa faktorer att ta hänsyn till.

Skatten

Skatten är betydligt högre på dieseldrivna bilar än bensindrivna fordon. Det beror främst på att extra skattetillägg måste betalas för dieselbilar. Högst skatt betalas de tre första åren vilket innebär att begagnade äldre dieselbilar inte har lika högt skattetillägg som nya.

Miljözonerna

Från första januari 2020 kan Sveriges kommuner upprätta ”miljözoner”. Det är zoner där fordon, som inte uppfyller en viss miljöklass, inte får köras. Sedan juli 2022 kan exempelvis miljözon 2 upprättas där dieselbilar enbart får köras om de uppfyller miljöklass Euro 6. Det innebär i praktiken att förbudet gäller för bilar tillverkade 2014 och tidigare.

Begagnatmarknaden

Det finns betydligt färre dieselbilar än bensinbilar på andrahandsmarknaden. Det kan därmed vara svårt att hitta en bilmodell som helt och hållet passar de egna önskemålen.

Läs också: Billigaste bilen att äga

Fördelar med bensinbil

För de som främst åker kortare sträckor är bensinbilen generellt bäst alternativ. Andrahandsmarknaden är även störst för dessa bilmodeller.

Effektivare vid kortare sträckor

Bensinmotorn är effektivare vid stadskörning som innebär korta sträckor och många start och stopp. Detta utifrån att dieselmotorn når bäst effekt när den blivit ordentligt varm.

Färre begränsningar i zoner

De miljözoner som kommunerna kan upprätta kan även omfatta bensindrivna fordon. Inom miljözon 2 krävs exempelvis att bensinbilar uppfyller miljöklass Euro 5. Det innebär i praktiken att bilar från 2009 och äldre inte får köras inom dessa zoner. Begränsningarna är däremot färre än för dieselbilarna.

Andrahandsmarknaden

I jämförelse mot dieselbilar och elbilar finns det betydligt fler bensinbilar på andrahandsmarknaden.

Läs också: Hur mycket bensin drar en bil?

Nackdelar med bensinbil

De två största nackdelarna med bensinbilarna är den högre drivmedelskostnaden samt att de inte är lika starka som dieselalternativet.

Högre drivmedelsförbrukning

Bensin har ett lägre literpris än diesel men eftersom dessa bilar har högre förbrukning per mil kan den totala drivmedelskostnaden bli högre. Se ett räkneexempel längre ner i artikeln.

Styrkan

Både med bensin och diesel ökar förbrukningen om bilen drar ett släp eller husvagn. Däremot är ökningen betydligt större med bensin vilket därmed ökar totala drivmedelskostnaden. Dieselmotorn är starkare vilket innebär att förbrukningen inte ökar i samma omfattning med tunga drag.

Diesel eller bensin – en kalkyl över kostnaden

Många väljer mellan bensin och diesel utifrån den förväntade kostnaden för drivmedel under ett år. I detta fall behöver en kalkyl skapas som ställer de två alternativen mot varandra. Detta utifrån förväntat literpris, bilens förväntade förbrukning samt antal mil per år.

Årskostnad = Literpris * Förbrukning per mil * Antal mil per år

Utöver detta behöver även hänsyn tas till eventuellt skattetillägg. Beräkning av totala skatten, beroende på bil och drivmedel, kan ske på Transportstyrelsens hemsida.

Jämförelse vid blandad körning

I följande exempel har vi jämfört två likvärdiga bilar som såldes på andrahandsmarknaden i slutet av 2023:

Bilmodell Årsmodell Drivmedel Mil Pris hos bilhandlare Skatt
Volvo V60 T3 2017 Bensin 15 000 147 800 kronor 808 kronor
Volvo V60 D3 2017 Diesel 23 000 119 900 kronor 1103 kronor

På Transportstyrelsens hemsida kan registreringsnummer anges varpå bilens registrerade drivmedelsförbrukning går att se. Detta för stadskörning, blandad körning och landsvägskörning. Utifrån dessa siffror gäller följande beräkning:

Bensin

Bensinbilen anges dra 0,58 l/mil vid blandad körning. Med ett bensinpris på 20 kronor per liter blir det totalt 17 400 kronor på ett år. Med skatten blir det totalt 18 208 kronor.

Diesel

Dieselbilen anges dra 0,40 l/mil vid blandad körning. Med ett dieselpris på 25 kronor per liter blir det totalt 15 000 kronor. Med skatten blir det totalt 16 103 kronor.

I detta fall är dieselalternativet billigare. Men priset på både bensin och diesel kan ändras över tid. Skulle exempelvis priset på diesel falla kan det bli ännu mer ekonomiskt med detta alternativ.

Läs också: Vad kostar en bil i månaden?

Bensin eller diesel i framtiden?

Från och med 2023 producerar Volvo Cars enbart elbilar och hybridbilar. Detta med undantaget för XC40 som har bensinmotor. Företaget har tagit detta steg för att nå sitt mål att vara ett renodlat elbilsföretag år 2030. Flera andra bilföretag följer med i utvecklingen och minskar utbudet av både bensin- och dieselbilar.

Läs också: Billigaste elbilen

Enligt en EU-lag får dessutom varken bensin- eller dieseldrivna bilar säljas, i nyproduktion, från 2035. Däremot kommer andrahandsmarknaden finnas kvar och därmed även försäljning av dessa drivmedel. Dessutom finns ännu inget tydligt alternativ till diesel inom transportsektorn. Både bensin och diesel kommer alltså att finnas kvar på andrahandsmarknaden under en lång tid framöver.

Vanliga frågor och svar – Bensin eller diesel?

Kräver dieselmotorer mindre underhåll än bensinmotorer?

Ja, dieselmotorerna kräver i regel mindre service och underhåll än bensindrivna motorer.

Är det billigare att köra dieselbil än bensinbil?

Eftersom en dieselmotor förbrukar mindre drivmedel är det oftast billigare än bensin. Detta trots ett högre literpris. Speciellt om du ofta kör långa sträckor och mindre stadskörning.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare