Bästa banken 2018 - Så hittar du rätt långivare | Advisa

Bästa banken i Sverige 2018 — så hittar du rätt

Alla vill bli kund hos den bästa banken. Men bäst bank för grannen är inte nödvändigtvis bäst bank för dig. SKI (Svenskt Kvalitetsindex) har listat bankerna där du har bäst chans att få riktigt bra villkor på ditt privatlån 2018. Förutom schyssta lånevillkor är transparens, enkelhet och personlig kontakt det privatlånekunderna värdesätter allra mest. Och där ligger många storbanker i lä.

I den här artikeln går vi igenom hur du hittar den bästa banken för dig. Vi tittar även närmare på några av de långivare vi samarbetar med samt banker som alla hamnat i toppen av SKI:s senaste undersökning.

Frågor du får svar på i artikeln:

Bästa banken

Vilken är den bästa banken i Sverige 2018?

Överlag har kundnöjdheten hos de svenska bankerna förbättrats under 2017. En färsk undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) visar att de mindre och mer nischade bankerna hamnar högre än storbankerna när det kommer till privatlån – den typ av lån Advisa förmedlar. Anledningen sägs vara enkla digitala tjänster och en mer personlig kontakt mellan bank och kund.

Kundnöjdheten baseras på intervjuer med över 800 svenska bankkunder i åldrarna 18 år och uppåt. Formuläret består av ett 40-tal frågor, däribland:

 • ”Hur nöjd är du med din bank?”
 • ”I vilken mån anser du att din/er bank uppfyller dina/era förväntningar?”
 • ”Tänk dig/er ett bolag som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån en sådant perfekt bolag upplever du/ni att ditt/ert bolag är?”

Här kan du läsa mer om de svenska banker som hamnat högst på skalan mellan 0 och 100 i SKI:s senaste kundundersökning gällande privatlån:

 • Marginalen Bank (70.3)

  Få klagomål, enkelt att bli kund, bra service och kundkontakt – det är receptet för att hamna i topp hos privatlånekunderna år 2018. Marginalen Bank är också den bank som får flest låneansökningar via telefon och upplevs av många som mer proaktiv än konkurrenterna. Banken finns med bland de 24 långivare Advisa samarbetar med.

 • Ikano Bank (69.1)

  Advisa samarbetar också med Ikano Bank, som tidigare hade Sveriges nöjdaste privatlånekunder (fyra år i rad) men nu får nöja sig med en god andraplacering. Schyssta villkor och enkla lösningar som skapar mervärde för kunden är den röda tråden. Låter det lite som IKEA kan det bero på att familjen Kamprad även äger Ikano Bank.

 • Swedbank (68.0)

  Bland våra 24 banker och långivare hittar du även Swedbank, ett av Sveriges ledande bankaktiebolag som genom samarbete med lokala bankkontor över hela landet erbjuder ett brett tjänsteutbud.

 • SEB (66,0)

  Skandinaviska Enskilda Banken, en av de största aktörerna i Sverige, finns med bland Advisas 24 banker och långivare. Efter en tids svag lönsamhet erbjuder nu SEB konkurrenskraftiga räntor jämfört med andra banker. De ligger även rejält i framkant när det kommer till digitala tjänster.

 • Branschen (63,6)

  Privatlånekunderna ger branschen som helhet godkänt, men undersökningen visar att det finns mycket att jobba på. Här ser man ett tydligt samband mellan bankernas samhällsengagemang och kundnöjdheten. Att upplevas som schysst, ansvarstagande och engagerad är en utmaning för många banker som tidigare kanske inte behövt tänka så mycket på sin image. Att jämföra banker och ställa dem mot varandra är extremt mycket lättare än tidigare och därmed ökar pressen på varje enskild bank att möta kundernas allt högre krav.

 • Övriga banker (63,1)

  Detta täcker in såväl lokala bankkontor som exempelvis Forex, vilka Advisa samarbetar med. De mindre, lokala bankkontoren står högt i kurs hos kunderna och många ”nischbanker” erbjuder exempelvis experthjälp med aktier eller annat sparande.

 • Nordea (61,1)

  Nordeakoncernen, en sammanslagning av tre banker, är den största i norra Europa. Nordea har 11 miljoner kunder, men placeringen här indikerar att störst inte nödvändigtvis innebär bäst för dig som privatlånekund.

Så kan Advisa hjälpa dig jämföra långivares räntor

Kom ihåg att bankerna bedömer dig individuellt och att du tjänar på att jämföra så många olika erbjudanden du kan för att hitta bästa räntan. Advisa samarbetar i dagsläget med 35 banker och andra långivare, varav ett flertal finns med på topplistan över kundernas favoritbanker.

Genom Advisa kan du jämföra lån från följande banker och långivare:

Swedbank, SEB, ICA-Banken, IKANO Bank, MedMera Bank, Forex, Bank Norwegian, Marginalen Bank, Resurs Bank, Santander Consumer Bank, Nordnet Bank, Collector, re:member, SevenDay Bank, BlueStep, Komplett Bank, SVEA Ekonomi, Instabank, BRAbank, Credento, Konsumentkredit, Brocc, Lendify, Fellow Finance, Nystart Finans, Wasa Kredit, Avida, BYAX, Credway, Balanzia, Aasa Kredit, Lån & Spar Bank, MoneyGo, Cashbuddy och Moank.

Eftersom vi tar betalt av bankerna är vår tjänst är helt gratis för dig och samtliga långivare delar på en och samma kreditupplysning. Skulle du jämföra lån på egen hand tar alla banker varsin kreditupplysning på dig vilket kortsiktigt påverkar din kreditvärdighet negativt och leder till att du får betydligt sämre erbjudanden än om du går genom en låneförmedlare.

Så hittar du bästa banken för dig

Många baserar sitt val av bank på varumärke, vilken föräldrar och kompisar valt, på vad man läst om i tidningar och på internet. Det här är sällan bra taktiker för att hitta bästa banken för dig. Varför?

Även om det finns många likheter mellan bankerna finns det också många olikheter. De fyra storbankerna Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB kan anses som relativt lika, men faktum är att de skiljer sig en hel del på flera punkter, bland annat:

 • Vilka typer av kunder de riktar sig mot
 • Hur de prissätter sina tjänster
 • Vilka kostnader de har
 • Hur många av deras kunder som inte betalar sina lån

Utöver storbankerna finns också nischbanker som skiljer sig på liknande sätt och som specialiserar sina bankerbjudanden på specifika kundtyper.

Givet att bankerna har många olikheter kommer alla banker bedöma dig och din privatekonomiska situation på olika sätt. Eftersom dina föräldrar, kompisar eller någon expert i tidningen har helt andra förutsättningar än du, tjänar du alltid på att jämföra flertalet långivare.

Det är när du ställer olika banker mot varandra, exempelvis genom att ta hjälp av en låneförmedlare som Advisa, du kan konkurrensutsätta långivarna och få bättre villkor på ditt lån.

Att tänka på när du jämför alternativ för att hitta den bästa banken:

 • Vilka extra avgifter tar banken ut för mitt lån?
 • Får jag sparränta på pengar jag sätter in?
 • Har banken verkligen det jag behöver, som lätthanterade digitala tjänster?
 • Kan min nuvarande bank ge mig ett bättre erbjudande om jag väljer att stanna kvar?

Så bedömer banken dig som kund

När bankerna bestämmer om du ska få låna pengar och till vilken ränta använder de sig av en s.k. scoringmodell. Även om denna ser olika ut för olika banker finns det ett antal faktorer som alltid bedöms (även om dessa också kan bedömas och värderas på olika sätt hos olika banker). Syftet med scoringmodellen är att avgöra hur lämplig du är som potentiell låntagare, samt hur stor risken är att du inte kan betala tillbaka lånet.

Två centrala begrepp i bankernas scoringmodell, som också är de allra mest avgörande i deras bedömning, är kreditrisk och betalningsförmåga.

Enkelt förklarat innebär det att bankernas bedömning till stor del baseras på dina historiska ekonomiska förhållanden (din lånehistorik, hur du skött fakturor och betalningar) och uppskattningar om din betalningsförmåga framåt i tiden (nuvarande inkomst, anställning, utgifter).

I första steget görs en bedömning huruvida du får ta ett nytt lån och i steg två bestäms vilken ränta och lånevillkor du i så fall kan erbjudas. Ju högre risken är att du inte kan betala tillbaka lånet (dvs ju lägre kreditvärdighet och betalningsförmåga du har), desto högre ränta får du i regel som kompensation.

För att kunna se vilka villkor som gäller måste du ansöka om lån

Du kan en indikation på bankernas generella villkor genom att göra en jämförelse av räntorna de presenterar på sina sajter. Erbjuder en bank 10 % ränta är den förmodligen betydligt dyrare än en bank där räntorna presenteras omkring 5 %. Men för att veta vilka villkor som faktiskt gäller för dig räcker inte detta. Det är först när du ansöker om lån, exempelvis genom Advisa, som långivarna presenterar individuella erbjudanden baserade på din kreditrisk och betalningsförmåga. Genom att skicka flera ansökningar samtidigt kan du pressa räntan då bankerna konkurrerar om dig som kund. Självklart behöver du inte ta lånet bara för att du gör en ansökan.

Så påverkar valet av bank din privatekonomi

När du letar efter bästa banken att låna pengar hos bör du tänka på hur bankernas olika räntesatser och eventuella amorteringskrav påverkar:

 1. Din månadsbetalning – har du råd att betala räkningen varje månad?
 2. Lånets totalkostnad – den faktiska prislappen för lånet är värd att jämföra!

Räntan: prislappen för lånet

Räntan är avgiften som banken tar ut för att de ger dig ett lån och räntenivån speglar risken de tar. Eftersom banken bedömer låntagare på olika sätt innebär det att samma person som gör en låneansökan hos flera banker och andra långivare kan få helt olika ränta på samma lån.

Amorteringen: återbetalningen av lånet

För varje månad du fortfarande har kvar din skuld betalar du ränta. Så ju snabbare du betalar av lånet, desto mindre blir den totala kostnaden. Tänk dock på att en snabbare amorteringstakt innebär större avbetalningar varje månad. De flesta banker har idag amorteringskrav som påverkar både månads- och totalkostnaden.