Konsumtionshets ger höga räntor - kvinnor i Gävleborg mest drabbade i landet

Pressmeddelande 6 mars 2014

Det blir allt vanligare att handla på kredit, avbetalning eller att ta lån utan säkerhet — så kallade konsumtionslån. Kvinnor i Gävleborgs län har i snitt 19 procent högre räntekostnader på dessa lån trots mindre skuldbelopp. Det är högst ränteskillnad mellan könen i hela landet. Eftersom kvinnor i Gävleborg har lägre genomsnittlig lön än män betyder det att en högre andel av deras disponibla inkomst går åt till att betala räntekostnader. Det visar statistik med 1301 konsumenter i Gävleborg från Advisas kunddatabas med över 70,000 kunder.

Cirka var fjärde svensk idag någon typ av lån utan säkerhet, såsom privatlån, billån, avbetalningar och kreditkortsskulder. Det är vanligt att dessa lån har hög ränta, och många som bor i Gävleborg lånar för mer än de har råd med. Advisas kunddatabas grundade på 1301 konsumenter i Gävleborg visar att kvinnor drabbas mer, trots att de lånar mindre belopp än män i samma län.

– När kunderna i Gävleborg kommer till oss visar det sig att kvinnor betalar i snitt 19 procent högre räntekostnader för sina lån har än män — trots att kvinnor generellt sett har mindre lån. Den höga räntan är i många fall helt onödig eftersom vi varje dag ser bevis för att kvinnor kan sänka sin ränta mest. Det verkar som att den rådande och eskalerande trenden med att låna pengar eller köpa på kredit till konsumtion är en fälla som drabbar kvinnor som bor här mer än män, säger Philip Berman, sakkunnig på Advisa.

Orsaker till kvinnor i Gävleborgs högre ränta är flera. En del av skillnaden kan troligtvis förklaras av att män har i snitt 15 procent högre lön. Dock är detta samma procentuella ränteskillnad som rikssnittet. Utöver det tyder Advisas statistik på att kvinnors konsumtionsmönster skiljer sig från männens, då kvinnor i Gävleborg i snitt har fler antal lån. Kvinnor i Gävleborg lånar även mer på kredit och har fler avbetalningar – lån som ofta har hög effektiv ränta.

Topp 5 – vanligaste konsumtionslånen i Gävleborgs län

KVINNOR (andel i procent)

 1. Privatlån, 67
 2. Kreditkort, 40
 3. Billån, 21
 4. Medlemslån, 21
 5. Avbetalningar, 14

MÄN (andel i procent)

 1. Privatlån, 65
 2. Billån, 31
 3. Kreditkort, 30
 4. Medlemslån, 22
 5. Avbetalningar, 8

Kvinnor i Gävleborg mest drabbade i hela landet

Ränteskillnaden mellan män och kvinnor skiljer sig också beroende på var man bor i landet. I Gävleborgs län är skillnaden störst i hela landet. I Blekinge län är skillnaden minst, där betalar kvinnor 5 procent mer. Det finns dock inte ett enda län där män betalar högre, eller samma, ränta som kvinnor.

– Intressant är att de tre län där räntan skiljer sig som mest, Dalarna, Gävleborg och Västmanland, ligger precis i mitten av Sverige. Vad de geografiska skillnaderna beror på är svårt att säga exakt, men en rimlig förklaring är olika konsumtionsbeteenden och socioekonomiska förhållanden runt om i landet, fortsätter Philip Berman.

Topp 5 – här skiljer sig räntan som mest mellan män och kvinnor

 1. Gävleborgs län, 19 procent
 2. Dalarnas län, 18 procent
 3. Västmanlands län, 17 procent
 4. Värmlands län, 17 procent
 5. Västerbottens län, 16 procent

Om Advisa

Advisa har på kort tid blivit en av Sveriges ledande låneförmedlare och ekonomiska rådgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan på sina lån och krediter genom att låta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. På mindre än två år har Advisas rådgivare hjälpt över 70000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag ca 100 anställda och hade under 2012 en omsättning på 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se

Om statistiken

Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa under perioden 2011–2014. Datan är baserad på uppgifter om lån (kreditkortsskulder, privatlån, billån, avbetalningar och övriga lån utan säkerhet) som kunderna själva uppger att de har när de pratar med Advisas rådgivare. Utvald data utgör enbart ansökningar utan medsökande. Totalt ingår 39 380 av Advisas drygt 70 000 kunder, varav 13 787 kvinnor och 25 593 män spridda över hela landet. Av dessa kunder har Advisa kunnat identifiera länstillhörighet hos totalt 35 914 kunder. I Stockholms län fanns totalt 10 417 kunder varav 4059 var kvinnor och 6358 var män. I Gävleborgs län fanns totalt 1301 kunder varav 412 var kvinnor och 889 var män. Advisas kunder är 18–83 år gamla med en medelålder på 44 år.

Detta är konsumtionslån

Alla lån ämnade för konsumtion faller under samlingsnamnet konsumtionslån, t ex:

 1. Privatlån – ett banklån utan säkerhet. Kan användas till vad man vill, ex köp av bil, handpenning till bostaden, semesterresor och renovering i hemmet. Kan även kallas blancolån.
 2. Kreditkortsskulder – utnyttjande av kredit på kreditkortet. Om man inte betalar fakturan innan förfallodag tillkommer höga räntor.
 3. Billån – lån till bil där bilen utgör säkerhet. Tas ofta hos bilhandlare, och medför generellt höga uppläggnings- och aviavgifter.
 4. Avbetalning – köp på avbetalning i t ex elektronik-, möbel- eller klädbutiker. Ofta marknadsförs dessa som räntefria, dock tillkommer vanligtvis höga uppläggnings- och aviavgifter. Det gör att den effektiva räntan på avbetalningar oftast blir hög.
 5. Medlemslån – ett förmånligt privatlån för exempelvis medlemmar i fackförbund och intresseorganisationer.
 6. Sms-lån – mindre lån med mycket kort återbetalningstid (ofta någon månad eller två) med mycket höga räntor.
 7. Topplån – ett lån för att finansiera handpenning eller kontantinsats till bostaden.

Om uträkningarna

 • – Alla genomsnittliga räntor är viktade mot lånebeloppen för att inte små lån med höga räntor ska ge missvisande resultat.
 • – Att kvinnor i Gävleborgs län betalar 19 procent högre ränta än män har räknats ut genom att ta skillnaden mellan respektive köns ränta och dividera den genom mäns ränta dvs (9,538-8,002)/8,002=19,2 procent. Övriga uträkningar i procentskillnader mellan könen har beräknats på samma sätt.

Övrig statistik

 • – I snitt har kvinnor i Gävleborgs län 176 146 kr totalt i konsumtionslån. Motsvarande siffra för män är 195 490 kr.
 • – I snitt har kvinnor 2,27 st konsumtionslån och män har i snitt 2,07 st konsumtionslån.
 • – Kvinnor i Gävleborgs län som tar hjälp av Advisa för att sänka sina lånekostnader har i snitt en ränta på 9,54 procent. Motsvarande siffra för män är 8,00 procent. Det betyder att kvinnor i Gävleborgs län i snitt betalar 1,54 procentenheter högre ränta för sina konsumtionslån. Efter att Advisa hjälpt kunderna att se över sina lån är snitträntorna lägre.
 • – Kvinnors genomsnittliga månadslön före skatt låg på 25 015 kronor och mäns på 28 674 kronor.

Advisas lilla låneskola

 • – Alla banker bedömer risk på olika sätt, vilket innebär att räntan kan skilja sig mellan olika banker.
 • – Att jämföra konsumtionslån på egen hand kräver att konsumenten gör flera låneansökningar. För varje bank du ansöker hos registreras en kreditupplysning. Detta försämrar din kreditvärdighet och påverkar räntan negativt. Således går det inte att jämföra räntan själv på konsumtionslån.
 • – Genom att ansöka om lån via låneförmedlare kan man få erbjudanden från flera banker och andra långivare på en enda kreditupplysning. Vissa förmedlare, t ex Advisa, erbjuder dessutom en personlig rådgivningstjänst som kan underlätta att välja rätt lån.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Selting, Kommunikationsansvarig
070-780 55 62
maria.selting@advisa.se