Advisa anlitar Sveriges första Sparterapeut

Pressmeddelande 28 april 2014

En undersökning Advisa genomfört visar att varannan skäms över sin ekonomi och många mår dåligt över den. I dagens konsumtionssamhälle handlar allt fler på lånade pengar och många upplever en ekonomisk oro. För att vända trenden av ekonomisk ohälsa anlitar Advisa Sveriges första Sparterapeut med uppgiften att sprida ett sundare förhållnings-sätt till den egna ekonomin. Målet med samarbetet är att Sparterapeuten ska motivera och inspirera svenskar till att ta tag i sin ekonomi och på så vis må bättre i vardagen. Advisa hoppas därmed nå ut till fler med budskapet om att det är enkelt att förbättra sin privatekonomi.

I samband med julfirandet 2013 genomförde Advisa kampanjen #Hundraklappen där budskapet var att man inte ska låna till julklappar. Många svenskar upplevde en ekonomisk stress under julen och kampanjen blev mycket tacksamt mottagen. Fortsättningsvis har återkommande undersökningar Advisa genomfört visat att svenskar oroar sig och mår dåligt över sin ekonomi. För att försöka vända den negativa trenden av ekonomisk ohälsa bland svenskar väljer Advisa att anlita Sveriges första Sparterapeut. Målet är att Sparterapeuten ska motivera svenskar till att ta tag i sin ekonomi samt inspirera till en sund inställning till konsumtion – och därmed få fler att må bättre.

– Advisas verksamhet går ut på att hjälpa människor att förbättra sin privatekonomi och spara pengar. När kunder väl har fått koll på sin ekonomi känner många att oron släpper och att de mår bättre. Genom att anlita en Sparterapeut hoppas vi nå ut till fler med budskapet att det är enkelt att förbättra sin privatekonomi – och därmed också öka sitt vardagliga välbefinnande, säger Maria Selting, kommunikationsansvarig på Advisa.

Advisa anlitar Karin Nordlander som Sveriges första Sparterapeut

Karin Nordlander är terapeut, föreläsare och författare. I sitt arbete för Advisa kommer hon uttala sig om frågor som rör motivation, välbefinnande, beteende och känslor kring den egna ekonomin. Tanken är att hon genom rådgivning ska hjälpa människor på traven att finna motivation till att ta tag i sin privatekonomi och därmed vara ett komplement till sparekonomer på marknaden.

– Ekonomi är ett ämne som skapar oro och ångest för många, så hur den egna ekonomin är går hand i hand med hur folk mår. För att må bra handlar det inte om att vi ska bli rika, utan om hur vi förhåller oss till våra tillgångar och vår konsumtion. Jag blev glad att Advisas syn på ekonomisk hälsa överensstämmer med min. Det handlar inte bara om att sänka sina kostnader, utan också om att hitta en balans för att må bra. Jag hoppas att jag i rollen som Sparterapeut på Advisa ska kunna inspirera till bättre ekonomisk hälsa i Sverige, säger Karin Nordlander.

Om Sparterapeuten

Karin Nordlander är samtalsterapeut, föreläsare och författare. Med hjälp av dessa erfarenheter kommer hon i rollen som Sparterapeut på Advisa arbeta för att sprida ett sundare förhållningssätt till ekonomi och konsumtion i Sverige. Sparterapeuten på Advisa kommer att kunna svara på frågor som rör välbefinnande, motivation, beteenden och relationer gällande den egna ekonomin. Målet är att inspirera svenskar till att ta tag i sin privatekonomi, ändra sina konsumtionsmönster och hitta sin egen ekonomiska balans i vardagen. Karin Nordlander kommer att blogga om ekonomi och välbefinnande på Advisas blogg www.advisa.se/blogg och skriver även på www.karinnordlander.se.

Om Advisa

Advisa har på kort tid blivit en av Sveriges ledande låneförmedlare och ekonomiska rådgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan på sina lån och krediter genom att låta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. På mindre än två år har Advisas rådgivare hjälpt över 80 000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag ca 100 anställda och hade under 2012 en omsättning på 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se

Om undersökningen

Webbundersökningen utfördes den 4–7 april 2014 av SSI på uppdrag av Advisa Totalt svarade 1064 respondenter som representerar ett tvärsnitt av svenska befolkningen i åldern 21–65 år. Även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd påvisar den en stark trend beroende på det stora antalet respondenter. Andelen män var 44 procent och andelen kvinnor var 56 procent. 208 respondenter bor i Stockholms län, 160 bor i Stockholms län och 173 bor i Västra Götalands län. Resterande bor utspridda i landet.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Selting, Kommunikationsansvarig
070-780 55 62
maria.selting@advisa.se