Riksbankens reporänta - vad är det och hur påverkar den mig? | Advisa

Riksbankens reporänta, vad är det och hur påverkar den mig?

Allt du behöver veta om Riksbankens reporänta
Reporäntan med osäkerhetsintervall. 2010-2020. Källa riksbanken.se.

Reporänta är den ränta som banker får betala när de lånar pengar av Riksbanken. Reporäntan påverkar i sin tur bankernas räntor på marknaden och på så vis används reporäntan som ett styrmedel för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. Eftersom Riksbankens reporänta styr ränteutvecklingen på marknaden kallas den ofta även för styrränta. En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att säkerställa att landet har en stabil inflation och ett av deras verktyg för att påverka detta är just reporäntan. Marknadens banker kan också placera sina pengar hos Riksbanken till en inlåningsränta som alltid ligger 0,75 procentenheter under reporäntan.

Varför är det viktigt att säkerställa en stabil inflation?

I Sverige har Riksbanken som mål att inflationen ska stabilt ligga på 2 procent. En hög inflation gör att pengars värde minskar snabbt, det vill säga att pengarna är mer värda idag än imorgon. Det gör att ingen vill spara sina pengar vilket skapar problem i samhällsekonomin. Samtidigt skapar en för låg inflation också problem om pengarna är mer värda imorgon än vad de är idag. Då vill istället ingen spendera sina pengar vilket gör att den ekonomiska tillväxten avtar. Därför har man kommit fram till att en stabil inflation på 2 procent är en lagom nivå att ligga på.

Hur kan Riksbankens beslut om reporäntan påverka mig?

Eftersom Riksbanken beslut om reporäntan påverkar bankernas marknadsräntor påverkar det dig i allra högsta grad. Har du bolån påverkas dina boendekostnad av Riksbankens beslut, och har du stora lånebelopp till bostaden kan små justeringer i reporäntan ge stora utslag i månadskostnaden. Reporäntan påverkar även räntan på privatlån samt sparkontoräntan. Sänker Riksbanken sin reporänta sänks även sparkontoräntan och du får då mindre avkastning på dina sparade pengar.

Vad är en reporänta?

  • Reporäntan är Riksbankens utlåningsränta som påverkar marknadens bankräntor
  • Reporäntan används för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt
  • Reporäntan påverkar marknadens bolåneräntor, privatlåneräntor och sparkontoräntor