Ränteskillnadsersättning - se upp innan du binder lånen | Advisa

Ränteskillnadsersättning - se upp innan du binder lånen

Om man binder upp lånen kan långivaren sänka räntan eftersom de blir garanterade ränteintäkter för den uppbundna perioden. I och med att långivaren räknar med intäkterna tar de även ut en ränteskillnadsersättning om man löser det bundna lånet i förtid. För konsumentkrediter är ränteskillnadsersättningen reglerad enligt konsumentkreditlagen och är beräknas genom en standardiserad formel som endast gäller för bundna.

ränteskillnadsersättning lösa lån i förtid förtidslösen

Vad är ränteskillnadsersättning och kan jag bli skyldig att betala det?

Om du löser ett bundet lån i förtid tar långivaren ut en avgift som kallas för ränteskillnadsersättning. Det beror på att när du binder lånet förväntar sig långivaren ränteintäkter för den bundna perioden. När man löser lånet förlorar långivaren förväntade intäkter och tar därför ut en ränteskillnadsersättning som kompensation.

Så tar du reda på om ditt lån har ränteskillnadsersättning

Har du ett bundet lån kan du räkna med att du får betala ränteskillnadsersättning om du löser lånet tidigare. Men inte alla bundna lån eller lån med säkerhet har krav på ränteskillnadsersättning. För att ta reda på vad som gäller för just ditt lån behöver du läsa lånevillkoren eller höra med din långivare. Har du ett privatlån eller lån utan säkerhet kan du vara säker på att du inte behöver betala ränteskillnadsersättning om du löser lånet tidigare än vad ni har avtalat om.

Så räknas ränteskillnadsersättningen ut

Ränteskillnadsersättning beräknas med hjälp av tre värden. Till att börja med räknar man ut den ränta som du ska betala för lånet. För att räkna ut en rättvis avgift för att kompensera för bankens uteblivna ränteintäkt tar man hänsyn till att långivaren kan utnyttja kapitalet de får tillbaka. Därför använder man sig inte av den ränta man ursprungligen skulle ha betalat. Istället används räntan för lånet minus räntenivån på statsskuldväxlar eller statsobligationer plus en procent. Om man använder sig av räntan förstadsskuldväxlar eller statsobligationer beror på hur länge lånet är bundet. Slutligen multipliceras räntan för förtidslösen (låneränta - ränta för statsskuldväxlar/statsobligationer * X = RSE) med antalet år kvar att amortera på lånet.

Tänk på det här innan du löser ditt bundna lån

  • Kontakta banken för att se efter om du behöver betala ränteskillnadsersättning
  • Räkna på skillnaden mellan ränteskillnadsersättningoch räntekostnaden för hela löptiden.