Villkor

Advisa AB (organisationsnummer 556855-5428) och Sambla AB (organisationsnummer 556974-8378) erbjuder båda låneförmedlingstjänster med tillstånd från Finansinspektionen. Sedan den 9 juni 2021 ingår företagen i samma koncern och hösten 2021 planeras företagen att slås ihop. Om du väljer att fylla i låneansökan nedan så kommer Sambla att hantera din ansökan och du blir kund hos Sambla. Advisa och Sambla delar ingen kundinformation.

1. Information om Sambla

Sambla AB, org.nr 556974-8378, (”Sambla”) är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditförmedling och försäkringsförmedling (”Tjänsten”). Genom att göra en låneansökan genom Sambla får du möjlighet att jämföra erbjudanden från de långivare vi samarbetar med. Genom att använda vår låne- och försäkringsförmedlingstjänst godkänner du och din eventuella medsökande detta Användaravtal.

2. Kreditupplysning och informationsinhämtning

I samband med att du och din eventuella medsökande ansöker om att jämföra lån hos Sambla görs en kreditupplysning på dig/er via UC AB (”UC”). Därefter kan våra anslutna långivare, under en begränsad tid och i samma ärende, ta del av denna kreditupplysning. Du kan få flera omfrågandekopior skickade till dig för att du ska veta vilken information som har lämnats ut och vilka som har tagit del av den. Det är viktigt att förtydliga att dessa skickas ut enligt lag och betyder inte att det registreras flera kreditupplysningar hos UC. Informationen i kreditupplysningen används av långivarna för att de ska kunna bevilja dig/er ett lån. I vissa fall kan några enstaka av våra samarbetspartners göra ytterligare en kreditupplysning hos andra kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode, för att säkerställa korrekta uppgifter. Genom att lämna uppgifter om dig och din eventuella medsökande till Sambla försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta och att du har erforderligt godkännande för de uppgifter du lämnar från din eventuella medsökande. Du godkänner att Sambla kan inhämta kreditgodkännande och ytterligare information om status för din låneansökan från långivarna med ändamål att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som förmedlare.

3. Medlemskap i Sambla Plus

Den som gör en låneansökan hos Sambla blir medlem i Sambla Plus. Syftet med Sambla Plus, dess medlemskap och dess stadgar kan ni ta del av i Sambla Plus stadgar.

4. Personuppgiftsbehandling

Sambla är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av era personuppgifter sker enligt gällande dataskyddsregler. I vår Dataskyddspolicy förklarar vi hur Sambla samlar in och använder dina personuppgifter. För att du ska förstå hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi att du läser vår Dataskyddspolicy innan du använder vår Tjänst. Om ni har frågor om Användaravtalet eller Dataskyddspolicyn kan ni kontakta oss på kundtjanst@sambla.se. Hit vänder ni er även om ni inte vill bli kontaktade av Sambla i marknadsföringssyfte.

5. Ert ansvar

Innan ni använder Samblas Tjänst för att se över er lånesituation är det viktigt att ni noga ser över er privatekonomi för att räkna ut om den klarar av belastningen av att ta ett lån. Ni kan t.ex. använda Konsumentverkets egna verktyg för att göra en kalkyl på era kostnader för lånet. Information, uträkningar och rekommendationer som lämnas av Sambla ska ses som vägledning. Även om vi alltid är helt objektiva i våra rekommendationer är det upp till er själva att utvärdera och granska den information som ni tar del av. Sambla lånar inte själva ut några pengar utan vi förmedlar lån från våra samarbetspartners. Avtal som ni ingår med långivare är ett avtal mellan er och långivaren. Eventuell skada eller förlust som uppkommer när ni ingår eller avstår från att ingå ett avtal med någon av våra samarbetspartners ansvarar inte Sambla för.

6. Ändringar

Sambla förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera detta Användaravtal. Den senaste versionen publicerar vi alltid på vår hemsida www.sambla.se.

7. Information om Sambla Plus

Syftet med Sambla Plus är att medlemmarna ska få förmåner från Samblas verksamhet med lån, försäkringar samt andra finansiella tjänster och produkter för privatpersoner. Genom att bli medlem i Sambla Plus godkänner ni dessa Stadgar. Upplysningar om medlemskapet i Sambla Plus får ni också genom att kontakta plus@sambla.se eller ringa 0770-220180.

8. Gratis medlemskap

Sambla är ett registrerat varumärke som tillhör Sambla AB, org.nr 556974-8378. Medlemskap i Sambla Plus utfärdas endast till personer över 18 år som har för avsikt att använda Samblas tjänster och produkter. Medlemskapet i Sambla Plus är kostnadsfritt.

9. Förmåner

Sambla Plus ger medlemmar en högre grad av service och information från Sambla. Medlem i Sambla Plus får bland annat:

  • Sambla Plus nyhetsbrev med tips inom privatekonomi, upp till 3 gånger per vecka.
  • Tillgång till Sambla Plus lånesupport, via telefon, där man kan ställa frågor och få personlig service kring sina lån.
  • Garanterad hög servicenivå genom hela ansökningsprocessen, vilket ökar möjligheterna till en beviljad låneansökan.

Information och förmåner från Sambla Plus skickas ut till medlemmen via brev, e-post, sms, telefon alternativt andra digitala kanaler eller presenteras på Samblas hemsida.

10. Personuppgiftsbehandling

Sambla är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av era personuppgifter sker enligt gällande dataskyddsregler. I vår Dataskyddspolicy förklarar vi hur Sambla samlar in och använder era personuppgifter. Sambla Plus kommer att spara och behandla era personuppgifter så länge ni har ett medlemskap hos oss.

11. Giltighetstid

Medlemskapet gäller tills vidare och kan sägas upp skriftligen av bägge parter med omedelbar verkan. Ni kan när som helst begära utträde ur Sambla Plus genom att kontakta plus@sambla.se eller ringa 0770-220180.