Valet 2018 – Vänsterpartiets löften kring privatekonomi

 

Ung affärsman med korsade armar

Denna vecka kollar vi på hur Vänsterpartiets politik påverkar frågor som rör privatekonomin. Partiet bildades 1917 från en partisplittring inom Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund och leds idag av Jonas Sjöstedt. Vänsterpartiets ideologi är idag till största del präglat av socialism, med en feministisk värdegrund och stort fokus på miljöfrågor.

Vänsterpartiet arbetar främst med målet om att göra Sverige mer jämlikt och för att minska skillnaden mellan fattiga och rika. Med jämlikhet kommer frihet, anser partiet. En viktig fråga för Vänsterpartiet är även att främja demokratin och se till att större företag och banker får mindre makt över samhället.

Så vad vill Vänsterpartiet göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

Vänsterpartiet strävar efter full sysselsättning där alla som vill och har möjlighet att jobba ska kunna få jobba. De anser att den individuella friheten ökar med en trygg inkomst För att skapa fler jobbmöjligheter vill partiet;

 • Införa 6-timmars arbetsdag
 • Satsa stort på att anställa fler inom vård, skola och omsorg
 • Att alla som arbetar ska ha rätt till löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal
 • Sänka löner för politiker

Skatter och Bidrag

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd där alla har tillgång till bra skola, sjukvård och ålderdom. Lösningen ser de till stor del är höjda skatter för de med högre inkomster, med målet att omfördela mellan rika och fattiga. När det kommer till skatter och bidrag vill Vänsterpartiet därför;

 • Höja skatter för dem med högre inkomster
 • Införa en miljonärsskatt (förmögenhetsskatt) för de med inkomster över fem miljoner
 • Sänka taket för RUT och ROT- avdrag för de med högre inkomster
 • Höja A-kassan

Pensioner

Partiet vill att Sverige ska få ett nytt pensionssystem som prioriterar ekonomisk trygghet mer än de anser nuvarande system gör. Målet är att alla ska kunna leva på sin pension. Med det nya systemet vill Vänsterpartiet;

 • Höja garantipensionen (ett grundskydd för de som haft en låg eller bortfallen inkomst under arbetslivet)
 • Att det nya systemet ska vara mer ‘’mer förutsägbart, mer jämlikt och jämställt’’

Bostäder

Partiet vill bygga bort bostadsbristen och ser att vägen dit är genom statlig bostadspolitik och fokus på att bygga fler hyresrätter. Bostadsbristen gör att människors frihet begränsas, anser partiet, och i slutändan även påverkan det svenska samhällets utveckling. För att lösa bostadsbristen vill Vänsterpartiet;

 • Införa ett statligt byggbolag som fokuserar på att bygga hyresrätter med mer rimliga hyror
 • Införa ett statligt topplån för att bygga nya hyresrätter

Övrigt

I övriga frågor som påverkar den privata ekonomin vill Vänsterpartiet;

 • Göra det möjligt att ta CSN-lån för körkort
 • Göra det billigare eller helt avgiftsfritt att åka med kollektivtrafik

Vänsterpartiet arbetar alltså för ett mer jämställt samhälle där skillnaderna mellan fattiga och rika är mindre. För att bygga en starkare välfärd vill de bland annat att skatter på förmögenheter och kapitalinkomster ska höjas.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Vänsterpartiet driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt

Källor:
https://www.vansterpartiet.se/var-politik/

banner
Dela

Lämna ett svar