Valet 2018 – Sverigedemokraternas löften kring privatekonomi

 

Intervju med media

Vi ser närmare på hur Sverigedemokraternas politik kan komma att påverka privatekonomin. Partiet bildades 1988 och partiledare är sedan 2005 Jimmie Åkesson. Ideologin som präglar partiets politik är till största del nationalism och socialkonservatism. Partiet beskriver sig själva som varken ett högerorienterat eller vänsterorienterat parti, utan tar ställning till var fråga för sig. I grunden finns ett fokus på en gemensamt finansierad välfärd med inspiration från traditionella konservativa idéer. 

Med detta tillhör inte Sverigedemokraterna något av de två blocken, utan låter sig ta ställning till frågor efter vad de anser gynnar samhället bättre.

Så vad vill Sverigedemokraterna göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

Sverigedemokraterna vill fokusera på att skapa fler jobb med marknadsmässiga villkor och som ställer krav. De är därför generellt sett kritiska till att skapa nya jobb genom subventionering av löner och andra marknadspolitiska åtgärder som ‘’inte kan, eller är ens är tänkta att mynna ut i ett riktigt jobb’’. Partiet vill i jobbfrågan;

 • Avskaffa Nystartsjobb, Etableringsanställningar och Introduktionsjobb
 • Införa lärlingsanställning för yngre
 • Göra det billigare för mindre företag att anställa – genom att sänka arbetsgivaravgiften
 • Införa rätt om att arbeta heltid inom den offentliga sektorn
 • Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Skatter och Bidrag

Partiet vill inte att Sveriges medborgare ska beskattas mer än nödvändigt. De vill på lång sikt uppnå en lägre inkomstskatt men ser att det är viktigt att skattesänkningen inte sker på bekostnad av välfärden. Sverigedemokraterna vill i frågan om skatter och bidrag;

 • Höja A-kassan till 1200 kronor de första 100 dagarna och därefter 800 kronor per dag
 • Sänka inkomstskatten när ekonomin tillåter
 • Höja bostadsbidraget för barnfamiljer
 • Höja föräldrapenningen

Pensioner

Sverigedemokraterna vill stärka äldres status i samhället och anser att samhället har en skyldighet att inte kompromissa pensionärers ekonomisk trygghet. De vill därför;

 • Sänka pensionärsskatten till samma nivå som löntagares skatt
 • Höja garantipensionen med minst 10%
 • Sänka högkostnadsskydd för vård och medicin

Bostäder

För att motverka den rådande bostadsbristen vill Sverigedemokraterna;

 • Lätta på regler för byggandet av nya bostäder
 • Göra bostadssparande avdragsgillt genom en särskild sparform

Övrigt

I övriga frågor som kan komma att påverka den privata ekonomin vill partiet;

 • Återinföra värnplikten
 • Höja milersättningen för att främja jobb på landsbygden
 • Slopa patientavgift för personer över 85 år

 

Sverigedemokraterna arbetar med fokus på en stark välfärd, där samhället hjälper individen ifall den inte kan stå på egna ben. På lång sikt vill de uppnå en generell skattesänkning och vill inför nästa mandatperiod sänka bland annat pensionärsskatten. Partiet står dock fast vid att detta inte får ske på bekostnad av välfärden.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Sverigedemokraterna driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt

 

Källor:
https://sd.se/a-o/

https://sd.se/vad-vi-vill/

banner
Dela

Lämna ett svar