Valet 2018 – Socialdemokraternas löften kring privatekonomi

Glad kvinna står med armarna korsade

För att göra det lättare att välja vem man vill rösta på, kommer vi här på Advisabloggen titta närmare på vad varje parti vill göra när det kommer till just de frågor som påverkar din privatekonomi. Vi kommer under månaderna som leder upp till valet se på de olika partiernas mål kring Jobb och Sysselsättning, Skatter och Bidrag, Pensioner, Bostäder, och Övriga privatekonomiska frågor. Häng med för att få bättre koll på hur din egen ekonomi kan påverkas av hur du röstar!

Först ut har vi det Socialdemokratiska Arbetarepartiet (kort: Socialdemokraterna). Partiet har funnits sedan 1889 och leds idag av Stefan Löfven, vår statsminister. Socialdemokraterna arbetar bland annat för en bättre välfärd i Sverige och ett mer jämlikt samhälle.

Så vad vill Socialdemokraterna göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

‘’Jobben är vår främsta prioritering’’, menar Socialdemokraterna och säger även att en satsning kommer göras för att ‘’alla som kan jobba ska jobba’’. Målet är att uppnå full sysselsättning och vara det land i EU med lägst arbetslöshet år 2020. För att lyckas med detta föreslår socialdemokraterna bland annat att;

 • Investera i bostäder, infrastruktur och klimat för att skapa fler jobb
 • Göra Arbetsförmedlingens till en matchningsspecialist för arbetssökande
 • Anställa 260 000 fler inom välfärden
 • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden

Skatter och Bidrag

Socialdemokraterna ser att investeringar och nya resurser till välfärden kommer före skattesänkningar. Partiets finansminister Magdalena Andersson säger också att investeringar i välfärden inte behöver resultera i skattehöjningar. Socialdemokraterna vill bland annat att;

 • Fler jobb, bättre skola, trygghet och bättre vård går före skattesänkningar
 • Barnbidragen och studiebidragen för gymnasister ska höjas
 • Fler ska kunna få 80% av sin tidigare lön från arbetslöshetsförsäkringen

Pensioner

Socialdemokraterna vill att pensionerna ska vara jämställda och hållbara. För att uppnå detta vill man satsa på att;

 • Avskaffa pensionärsskatten helt och hållet till 2020
 • Se över grundskyddet så att den som har låg pension får det bättre
 • Förändra premiepensionssystemet

Bostäder

Bostäder går enligt Socialdemokraterna hand i hand med välfärdssystemet. Den rådande bostadsbristen gör bland annat att arbetssökande inte kan ta de lediga jobb som finns. Socialdemokraterna föreslår därför att;

 • Se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder mellan 2015 och 2020, och 45 000 om året fram tills 2030

Övrigt

Andra förändringar som Socialdemokraterna vill införa och som kan påverka den privata ekonomin är bland annat att;

 • Utöka Elfordonspremien – den som köper en ny eldriven utombordsmotor för båt ska även omfattas av premien
 • Höja taket på föräldrapenningen successivt

 

Kort sammanfattat vill Socialdemokraterna främst öka antalet personer som jobbar och att Sverige når lägst arbetslöshet i Europa. Med fler arbetande kan därefter en satsning på välfärden göras. Socialdemokraterna säger att jobb, skola, trygghet och bättre vård går före skattesänkningar, men att de föreslagna investeringar i välfärden inte ska behöva betyda några skattehöjningar.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Socialdemokraterna driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt.

 

Källor:
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/magdalena-andersson-s-ser-inget-behov-av-skatteokningar

 

 

banner
Dela

Lämna ett svar