Valet 2018 – Moderaternas löften kring privatekonomi

Ung affärsman

 

Vi  ser närmare på hur Moderaternas vallöften inför hösten kan komma att påverka privatekonomiska frågor. Det Moderata Samlingspartiet (kort. Moderaterna) har funnits sedan början på 1900-talet och leds idag av partiledare Ulf Kristersson. Moderaternas ideologi präglas av liberalkonservatism och de arbetar bland annat för ett mer företagsamt Sverige där inkomsten ska ge självständighet. Fram till 1969 gick Moderaterna under namnen Allmänna Valmansförbundet och senare Högerns Riksorganisation.

Så vad vill Moderaterna göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

Moderaternas anser att grunden till en trygg välfärd läggs genom att fler jobbar. Deras övergripande inställning till arbete är att det ska löna sig att arbeta mer än att få bidrag. För att få fler i arbete vill moderaterna arbeta med de följande målen;

 • Halvera klyftan mellan inrikes och utrikes födda utan jobb
 • Skapa en halv miljon nya jobb till 2025
 • Ersätta Arbetsförmedlingen med andra aktörer

Skatter och Bidrag

För att bygga på välfärden vill Moderaterna få fler i arbete och därav få fler skattebetalare. De vill göra det lönsamt att gå från bidrag till arbete och har som övergripande mål att sänka ett flertal skatter. Gällande skatter och bidrag vill Moderaterna;

 • Sänka skatten för arbetande – framförallt för de med lägre inkomster
 • Öka Rutavdraget trefaldigt och låta det omfatta fler tjänster än det gör idag
 • Höja brytpunkten (den inkomst du får ha utan att betala statlig skatt) för den statliga inkomstskatten
 • Sänka ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen – till 760 kr mellan dag 1 och 100, och till 680 kr därefter
 • Att lärare och sjuksköterskor inte ska betala den statliga inkomstskatten

Pensioner

Partiet vill att pensionen ska vara trygg och att det ska löna sig att ha arbetat samt att det ska vara uppmuntrande att arbeta mer. Gällande pensioner föreslår Moderaterna att;

 • Höja jobbskatteavdraget för de som fyllt 64 år
 • Sänka skatten för pensionärer

Bostäder

Med den rådande bostadskrisen är Moderaternas mål att inte låta svårighet till att få bostad negativt påverka beslut om studier eller jobb. De föreslår att;

 • 20 000 nya studentbostäder ska byggas fram till 2020
 • Plan- och bygglagen ska reformeras och förändras för att bekämpa bostadsbristen

Övrigt

I övriga frågor som kan påverka den privata ekonomin vill partiet;

 • Förlänga supermiljöbilspremien och införa bonus-malus-system
 • Höja polisernas löner med 3 000 i månaden och anställa 10 000 fler inom svensk polis till 2025

 

Sammanfattningsvis vill Moderaterna göra det mer lönsamt att arbeta genom att sänka ett flertal skatter, bland annat för dem med lägre inkomst och för äldre i arbete. Genom att få fler till arbete och att betala skatt ser de att landets välfärd kan bibehållas och förbättras trots sänkta inkomstskatter. Moderaterna vill att ‘’jobb och välfärd går före bidrag’’.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Moderaterna driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt.

Källor:
https://moderaterna.se/var-politik
https://moderaterna.se/jobb-och-valfard-fore-bidrag-moderaternas-ekonomiska-varmotion-2018

banner
Dela

Lämna ett svar