Valet 2018 – Liberalernas löften kring privatekonomi

 

Ung kvinna ser glad ut

Vi ser närmare på hur Liberalernas politik kan komma att påverka  den privata ekonomin. Liberalerna kallades tidigare för Folkpartiet och grundades 1934. Partiledare är sedan 2007 Jan Björklund som under Alliansens regering även var vice statsminister. Liberalernas politik är främst präglat av socialliberalism och partiet arbetar med målet om att låta människor ha frihet att forma sitt eget liv.

Så vad vill Liberalerna göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

Liberalerna anser att en egen inkomst och att kunna försörja sig själv är nyckeln till ett självständigt liv. De vill göra det enklare att komma in på arbetsmarknaden, framförallt för ungdomar, nyanlända och funktionsnedsatta. I frågan om jobb och sysselsättning vill partiet;

 • Göra A-kassan obligatorisk och statlig
 • Lägga ner Arbetsförmedlingen och ersätta den med en ny myndighet
 • Införa Inträdesjobb för dem med låg eller ingen utbildning

Skatter och Bidrag

Partiet vill att skattesystemet ska gynna de som är ambitiösa, flitiga och tar risker, och anser att det nuvarande systemet arbetar mot det som bygger välstånd. På lång sikt vill Liberalerna ha ett så lågt skattetryck som möjligt. I frågan om skatter och bidrag vill partiet därmed;

 • Höja maxbeloppet du får tjäna utan att betala statlig skatt
 • Höja maxbeloppet för RUT-avdrag och låta det omfatta fler tjänster
 • Höja bostadsbidraget till familjer
 • Slopa löneskatten för äldre i arbete

Pensioner

Partiet vill att pensionssystemet ska fortsätta vara tryggt och att äldre inte ska behöva oroa sig för sin ekonomi. De vill därför;

 • Fortsätta sänka skatten på pensioner
 • Höja bostadstillägget för dem med låga pensioner
 • Höja åldersgränsen för rätten till att stanna kvar på jobbet från 67 till 71 år

Bostäder

I frågan om bostäder vill Liberalerna göra det lättare att hitta boende och finansiera sin första egna bostad. De vill skapa fler bostäder och förbättra bostadsmarknaden. Partiet föreslår därmed att;

 • Slopa det tuffare amorteringskravet
 • Införa ett skattegynnat bostadssparande för de som sparar till den första bostaden
 • Förenkla regler för att bygga nya bostäder och utöka enklare om och-tillbyggnader som kan göras utan bygglov

Övrigt

I övriga frågor som kan komma att påverka den privata ekonomin vill partiet;

 • Att den som köper ny bil som drivs av fossila bränslen ska få betala mer i skatt än den som köper elbil

 

Liberalerna vill sammanfattningsvis öka den individuella friheten och möjligheten att forma sitt eget liv. Partiet vill därför bland annat sänka skatter, göra det enklare att finansiera sin första egna bostad och få fler med låg utbildning till arbetsmarknaden. Genom egen inkomst ökar självständigheten, anser partiet.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Liberalerna driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt.

Källor:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skola-sankt-skatt-och-forsvar-i-l-budget
https://www.liberalerna.se/politik-a-o/

banner
Dela

Lämna ett svar