Valet 2018 – Kristdemokraternas löften kring privatekonomi

Mamma med sina två barn i en park

 

Nästa parti vi kollar på inför höstens riksdagsval är Kristdemokraterna. Partiet grundades 1964 och partiordförande är idag Ebba Busch Thor. Kristdemokraternas ideologi är till största del präglad av socialkonservatism och deras värderingar grundas på en kristen människosyn. Däremot måste man inte vara troende för att vara medlem eller rösta på partiet, att dela partiets värderingar och idéer är nog.

Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där varje individen har friheten att forma sitt eget liv och där människovärdet och familjen värderas högt. Hjärtefrågor för partiet är barn och familj, jobb och äldres ekonomi, vård och omsorg, och trygghet.

Så vad vill Kristdemokraterna göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

Partiet vill skapa fler jobb på marknaden och föreslår att vägen dit är genom att sänka kostnaderna för företag att anställa, samt att ta bort hinder som gör det svårare för vissa grupper att få arbete. Kristdemokraterna föreslår därför att;

 • Lägga ner Arbetsförmedlingen och deras utbildningar, och istället skapa fler studieplatser hos Yrkesvux
 • Göra det billigare för företag att anställa vissa grupper som har svårt att få arbete – genom att dubbla jobbskatteavdraget för dessa
 • Införa så kallade inträdesjobb för personer med lägre utbildningsnivå, där de under en period får lära sig jobbet till något lägre ingångslön

Skatter och Bidrag

För Kristdemokraterna är det viktigt att skapa en balans mellan socialt ansvar och den individuella friheten som de ser ökar med mer pengar i plånboken. Partiet vill inför kommande mandatperiod sänka skatterna för att det ska vara ‘’fortsatt viktigt att det lönar sig att arbeta’’. Gällande skatter och bidrag vill de därför;

 • Sänka inkomstskatten för arbetande
 • Sänka skatten för barnfamiljer – stegvis upp till 500 kronor per förälder och månad
 • Höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 350-600 kronor
 • Bredda RUT-avdraget så att det omfattar fler tjänster och har ett högre maxbelopp

Pensioner

Kristdemokraterna menar att skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer skapar utanförskap och spänningar mellan de olika generationerna. De vill även att det ska löna sig att ha arbetat och föreslår att:

 • Ta bort pensionärsskatten helt
 • Höja bostadstillägg till pensionärer (BTP)
 • Ta bort särskild löneskatt för äldre i arbete
 • Sänka det förstärkta jobbskatteavdraget till 64 år – så att det blir billigare att behålla äldre på arbetsmarknaden

Bostäder

Kristdemokraterna, tillsammans med Alliansen, tillskriver den rådande bostadskrisen i Sverige till att det tar för lång tid och är för svårt att bygga nya bostäder. De anser också att den bristande rörligheten är en bromskloss på bostadsmarknaden. För att lösa bostadsproblemen föreslår Kristdemokraterna att;

 • Införa en del regelförenklingar som gör det lättare att bygga nya bostäder
 • Göra det lättare att spara till bostad genom att göra bostadssparande avdragsgillt för alla mellan 18-34 år
 • Behålla och utöka maxbeloppet för uppskov av beskattning när man säljer sin bostad

Övrigt

I övriga frågor som påverkar den privata ekonomin vill Kristdemokraterna bland annat;

 • Återinföra fritidspengen för barn som är ekonomiskt utsatta

 

Kristdemokraterna arbetar alltså tillsammans med Alliansen för ett samhälle där varje individ ansvarar för sina medmänniskor och samtidigt har en frihet att forma sitt eget liv. Jobb är en viktig fråga för partiet då de anser att arbete har chans att lyfta både människan och samhället. Kristdemokraterna vill bland annat göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden med lägre utbildning, göra det billigare för företag att anställa personer som står utanför arbetsmarknaden och göra det billigare för arbetsgivare att behålla anställda som är över 64 år.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Kristdemokraterna driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt

Källor:
https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/
https://kristdemokraterna.se/var-politik/var-politik/
https://kristdemokraterna.se/wp-content/uploads/2018/04/KRISTDEMOKRATERNAS-V%C3%85RMOTION-2018.pdf

banner
Dela

Lämna ett svar