Valet 2018 – Centerpartiets löften kring privatekonomi

Självsäker affärskvinna

 

Vi ser närmare på Centerpartiet (kort. Centern) och hur deras vallöften inför höstens riksdagsval kan komma att påverka privatekonomin. Centern har funnits med i svensk politik sedan 1910 och började som en rörelse bland bönder på landsbygden. Fram till 1957 hette partiet just Bondepartiet. Centerns ideologi kretsar kring socialliberalism och grön politik och partiledare är idag Annie Lööf. Partiet värnar även om jämställdhet mellan kvinnor och män och var det första svenska partiet med en kvinnlig partiledare. 

Med målet om ett mer stabilt och hållbart samhälle arbetar Centern för att varje individ ska kunna bestämma mer över sitt eget liv. Även jobb och närodlad politik är viktiga frågor för partiet.

Så vad vill Centerpartiet göra i frågorna nedan?

Jobb och Sysselsättning

Centerpartiet vill skapa mer jobb genom att göra det lättare och billigare för framförallt småföretagare att anställa nya personer. Partiet vill ‘’göra allt för att fler ska få ett jobb att gå till’’ och föreslår därmed att;

 • Göra om lagen om anställningsskydd (LAS) så att kompetens hellre än anställningstid spelar roll när ett företag måste göra uppsägningar
 • Genom ett nytt fackligt avtal skapa fler ingångsjobb med lägre löner
 • Avveckla vissa delar av Arbetsförmedlingen
 • Införa ett lärlingssystem liknande Tysklands

Skatter och Bidrag

Centerpartiet tycker att många skatter som finns idag är för höga. De anser att höga skatter bromsar utvecklingen av välstånd och tillväxten. När det kommer till skatter och bidrag vill partiet:

 • Sänka den statliga inkomstskatten
 • Sänka skatter för de som är över 64 år och i arbete
 • Öka jämställdhetsbonusen när båda föräldrarna är föräldralediga lika länge
 • Höja A-kassan under de första tre månaderna för att sedan låta den snabbare trappas av
 • Inkludera fler tjänster i RUT-avdraget och höja maxbeloppet

Pensioner

Med en befolkning som blir allt äldre anser Centerpartiet att pensionssystemet borde se annorlunda ut. Bland annat är det mål för partiet att göra det lättare att stanna kvar på arbetsmarknaden längre. När det kommer till pensioner vill partiet;

 • Höja LAS åldern – det vill säga den åldersgränsen då arbetsgivaren utan saklig grund kan säga upp sin anställda
 • Höja pensionen för dem som är mest ekonomiskt utsatta

Bostäder

För att lösa den rådande bostadsbristen vill Centerpartiet bland annat öka rörligheten på marknaden. Partiet anser att bostäder är en viktig del i människans oberoende och frihet, och föreslår därför att;

 • Införa regelförenklingar som gör det snabbare att bygga nya bostäder
 • Göra det enklare att hyra ut sin bostad i andra hand

 

Centerpartiets politik grundar sig på tanken om större individuell frihet att bestämma över sitt liv. För partiet betyder detta en så kallad närodlad politik där individen ska kunna påverka vardagsnära frågor, och på så sätt göra det möjligt att arbeta i hela landet. Partiet vill bland annat göra det enklare och billigare för småföretagare att anställa, sänka den statliga inkomstskatten och förenkla reglerna om att bygga nya bostäder på flera håll i landet.

Vi hoppas ha gett en överskådlig bild på hur politiken som Centerpartiet driver påverkar dig i olika privatekonomiska frågor. Vi vill också förtydliga att vi på Advisa inte vill ta ställning till något parti utan vill presentera de största partiernas politik på ett så objektivt sätt som möjligt

Källor:
https://www.centerpartiet.se/vart-parti/historia
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o
https://www.centerpartiet.se/var-politik/c-pa-3-minuter
https://www.centerpartiet.se/var-politik/narodlad-politik

banner
Dela

Lämna ett svar