Vågar du se vad som händer?

Barnsexhandel är en avskyvärd form av brottslighet som förekommer världen över. Även här i Sverige, mitt ibland oss. Att våga se vad som händer är ett steg i rätt riktning. ECPAT Sverige arbetar för att få fler att öppna ögonen och Advisa hjälper gärna till.

ECPAT-nätverket samlar 90 organisationer i 82 länder. Varje organisation är fristående och arbetar utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. ECPAT Sverige arbetar mot alla former av barnsexhandel. Det kan handla om dokumenterade sexuella övergrepp på barn, det som i lagen kallas för barnpornografi, människohandel med barn för sexuella ändamål, eller förövare som exploaterar barn sexuellt i Sverige eller utomlands.

– Den stora utmaningen initialt är ofta att få människor att våga, eller vilja, se att barnsexhandel existerar här i Sverige. Vågar vi se att barn exploateras sexuellt kan vi också arbeta emot det, säger Emma Edwall på ECPAT Sverige.

Övergrepp mot barn går att förebygga
ECPAT Sverige arbetar med påverkan, information och opinion för att stoppa barnsexhandeln. Arbetet har många delar, det kan handla om att ge barn ett bättre juridiskt skydd mot sexuell exploatering, eller att säkerställa att alla samhällsaktörer tar sitt ansvar.

– Brottsligheten bakom är komplex och ofta snabbrörlig vad gäller att anpassa sig efter till exempel tekniska möjligheter. Därför kan vi inte komma åt förövarna om inte den ideella sektorn, myndigheterna och näringslivet arbetar tillsammans, förklarar Emma.

Företag med möjlighet att förändra
Möjligheterna för näringslivet att motarbeta barnsexhandel är i princip oändliga – och till stor del outforskad mark. Det finns dock många bra exempel där företag tagit ansvar och varit med för att göra skillnad. Finanskoalitionen mot barnsexhandel är ett sådant exempel. Koalitionen har, tillsammans med liknande internationella insatser, sett till att det i dag är mycket svårt att betala för tillgång till övergreppsmaterial med traditionella betalmetoder.

Ditt tips kan rädda liv
ECPAT Sverige driver också en webbaserad hotline, där allmänheten kan tipsa om misstänkt barnsexhandel. Eftersom sexualbrott mot barn på nätet är en global brottslighet, är ECPAT Hotline en del av INHOPE – den globala paraplyorganisationen för hotlines.

– Här i Sverige är barns utsatthet för sexuell exploatering stor på flera områden. Förövaren söker sig alltid till de platser där barnen finns. Internet är sedan många år en plats där förövare söker upp barn, men också en plats där de söker gemenskap med andra förövare. Vi ser också stora brister i skyddet av ensamkommande barn i Sverige i dag, avslutar Emma.

Vill du stödja arbetet mot barnsexhandel som privatperson? Informera din politiker och din arbetsplats om ECPAT Sveriges arbete och stöd gärna ECPAT Sverige med 50 kronor i månaden genom att sms:a MOT BARNSEXHANDEL till 72 980. 

Besök ecpat.se och läs mer om hur du kan hjälpa till.

advisa stödföretag till Ecpat

banner
Dela

Lämna ett svar