Svenska kronan når nya bottennivåer

swedish krona, falling graph

Kronan har sjunkit och är den svagaste på 17 år och det finns inga tecken på ett trendbrott. Gentemot dollarn har vi den svagaste kronan sedan 2002. Kronan ligger även på den svagaste eurokursen sedan 2009. I måndags låg en dollar på 9,70kr jämfört med 2012 då den den låg på 7kr. Samma dag beräknades euron att ligga på 10,85kr jämfört med 9kr 2012. 

Orsak till en skakig världsekonomi

Världsekonomin är ostadig för tillfället vilket resulterar i en negativ spiral för den svenska kronan. Tecken på en fortsatt nedgående spiral för den svenska kronan kommer bland annat från en oro över Brexit och ett fortlöpande handelskrig. Flera olika saker kan pekas ut som bidragande faktorer till världsekonomins rådande struktur. Riksbanken är en stor faktor i spelet. Riksbanken jagar inflation där målet är att nå 2 procent. Inflation är när priset på varor och tjänster stiger och kan, vid lagom takt, verka som ett drivmedel för ekonomin. Det Riksbanken gör är att de använder räntan för att få fart på inflationen. Idag ligger den svenska riksbanksräntan fortfarande på minus och är lägre än Europeiska Centralbankens. Enkelt sagt innebär en sänkt ränta en svagare krona och en höjd ränta en starkare krona. I det senare fallet är en konsekvens en avstannad inflation. 

Som i allt här i livet är det utbud och efterfrågan som styr. Det låga ränteläget i Sverige bidrar i sin tur till att efterfrågan på den svenska kronan är låg. Många tror på på fallande räntor framför att Riksbanken kommer att höja räntorna i slutet av året. 

Påverkan på Sverige

Hur påverkar detta Sverige? Eftersom majoriteten av den mat vi äter är importerad och då importerade varor blir allt dyrare kan man krasst säga att vi svenskar blir allt fattigare gentemot omvärlden. En svag krona omfattar bland annat hur vi svenskar handlar mat, produktvaror, resor och nöjen. Segrarna i ett läge som detta är de som har sparat och fortsätter spara i utländska valutor, alltså de som sparar i fonder som placerats i aktier utomlands. Pengarna får ett uppsving på grund av att de ligger i en annan valuta än den svenska kronan.

En kritiserad metod

En stark kritik riktar sig mot att Riksbanken gör allt i sin makt för att komma i hamn med inflationsmålet och blundar för konsekvenser som kommer med metoden. Riksbankens penningpolitik är dessutom instabil där signaler skickas till omvärlden om att Sverige har en ekonomisk kris, vilket inte är fallet. Bakom kritiken står flera tunga chefsekonomer och näringslivstoppar som bland annat före detta utrikesminister Carl Bildt, Investors ordförande Jacob Wallenberg, SEB:s chefekonom Robert Bergkvist, Volvos VD Martin Lundstedt och Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallste

Källor: https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/kJyp7Q/svagaste-kronan-pa-17-ar

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/darfor-ar-kronkursen-sa-svag

banner
Dela

Lämna ett svar