Stark kritik mot nytt amorteringsförslag

Pengar som växer i jord omgivet av en husram

I ett nytt pressmeddelande menar Finansinspektionen (FI) att sårbarheter byggts upp i den svenska ekonomin på grund av att bostadspriserna ökat med 40 procent de senaste tre åren. Detta har skett till följd av rekordlåga räntor och en stark konjunktur och har även gjort att hushållsskulderna skjutit i höjden. För att bromsa utvecklingen föreslår FI skärpta amorteringskrav för hushåll med höga skulder.

”Utvecklingen där hushållens skulder ökar snabbare än inkomsterna är inte hållbar. Vi vill därför att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra i dag”, skriver Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i DN Debatt.

Drabbar främst svaga grupper
Finansinspektionen är tydliga med att förslaget endast gäller nya lån, men får ändå svidande kritik från såväl Mäklarsamfundet som Villaägarnas riksförbund. En procent mer i amorteringar per år kan innebära att ett hushåll med drygt fyra miljoner i lån kan få betala av upp till 10 000 kr i månaden med början hösten 2018. Kritikerna varnar för att de nya reglerna främst skulle drabba hushåll med redan ansträngd ekonomi och de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, exempelvis invandrare, unga och äldre människor. En annan farhåga är att det skärpta kravet skulle slå mot rörligheten på marknaden vilket skulle minska utbudet på bostäder.

”Det är kolossalt viktigt att man inte fokuserar för mycket på enskilda detaljer när det är bostadsmarknaden som helhet som är otillräcklig. Att göra det dyrare att bo skapar inte fler bostäder. Vi har brist på bostäder i över 80 procent av de svenska kommunerna. Det är det stora problemet för väldigt många människor i Sverige”, säger Ingrid Eiken på Mäklarsamfundet till Aftonbladet.

 

Av: Kasper Sperber

banner
Dela

Lämna ett svar