Släng bort flaskan – inte ditt liv!

IOGT värvning

Alkohol och andra droger begränsar våra liv. Ändå är spriten ett accepterat inslag i vår vardag – en norm som nykterhetsrörelsen IOGT-NTO utmanar. Advisa slår gärna ett slag för en sundare alkoholkultur och väljer att stödja organisationens arbete.

– Vi arbetar med alkoholpolitisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå och stöttar och stärker dem som påverkats negativt av eget eller någon annans missbruk, säger Natasha Jevtic Esbjörnsson, insamlingsansvarig på IOGT–NTO-rörelsen.

Oviljan till förändring en stor utmaning
Veckan närmar sig sitt slut och det vankas fest och nöjen. Vår umgängeskultur, likt den i många andra länder världen över, kretsar mycket kring alkohol. Men vad händer när fredag och lördag inte längre räcker till? När drickandet blir en del av vardagen och tar över? Tyvärr är det en verklighet för många i dag och missbruket drabbar sällan bara en person utan alla runtomkring. Vi vet detta, men fortsätter ändå att ta risken. Och i en kultur där alla dricker, blir den nyktre outsidern. Natasha Jevtic Esbjörnsson utvecklar:

– I Sverige är det norm att vuxna dricker alkohol och den som tackar nej upplever ofta att hen behöver ha en acceptabel ursäkt för att inte uppfattas som konstig. Alkoholnormen gör det svårt för IOGT-NTO-rörelsen att visa på de negativa konsekvenser som alkoholkonsumtionen medför, för samhället och för enskilda individer, utan att uppfattas som moraliserande. Detta trots att forskningen visar att alkoholens totala skador, om man räknar in skadorna på andra än konsumenten själv, är dubbelt så stora som skador av tobak.

Att problematisera är att göra en insats
Till skador på andra räknas bland annat trafikolyckor, våld och olycksfall, misshandel, våld i hemmet, sexuella övergrepp, barnmisshandel, vanvård och förlorad produktivitet. Ett viktigt steg mot en sundare alkoholkultur är att själv börja reflektera över alkoholnormen. Hur, när och varför dricker vi? Vad gör vi själva för att underlätta för den som inte vill dricka i festsammanhang? Här har inte bara privatpersoner, utan även företag, ett stort ansvar.

– Som företag är det viktigt att fundera över sin alkoholpolicy. Om vi bjuder på alkohol på personalfester, finns det likvärdiga alkoholfria alternativ? Köper vi vin eller sprit i avtackningspresent – och om vi gör det, hur kan vi vara säkra på att kollegan inte i hemlighet kämpar med ett beroende?

Vi blir stärkta av att företag som Advisa vill kopplas ihop med oss och visar att de värdesätter vår verksamhet och förstår varför den är viktig. Vi behöver bli många fler som reflekterar och problematiserar kring alkoholnormen och alkoholens roll i människors liv, förklarar Natasha Jevtic Esbjörnsson.

Världens första helnyktra förening
Independent Order of Good Templars bildades redan 1851 i USA och var den första föreningen där helnykterhet var en förutsättning för medlemskap. Dagens svenska version av IOGT-NTO är långtifrån en orden med gammeldags ritualer, men kärnsyftet att stärka människors liv och samhället i stort genom avståndstagande från alkohol och droger, är fortfarande detsamma. IOGT-NTO:s sociala verksamhet omfattar hela kedjan från alkoholrådgivning och behandlingshem till kamratstöd och sociala företag. Rörelsens junior-, ungdoms- och scoutförbund bedriver verksamhet för barn och unga året om i hela landet. Man uppvaktar även beslutsfattare, både i Sverige och internationellt, och presenterar aktuell forskning på alkoholområdet.

– Vi är unika då vi tar ett helhetsansvar i alkohol- och narkotikafrågan. Vår verksamhet riktar sig såväl till barn och unga som till vuxna och sträcker sig från konkreta aktiviteter som stärker människor här och nu till ett långsiktigt politiskt arbete som syftar till att förändra samhället, avslutar Natasha.

CEM_Big brother big sister_Foto-Emil MalmborgBild: Ett samarbetsprojekt I Bosnien mellan IOGT-NTO-rörelsen och organisationen CEM, som heter ”Big Brother, Big Sister”. Fotograf: Emil Malmborg.

Hjälp finns för den som behöver och vill
Har du – eller känner du någon som har – problem med alkohol och droger?

IOGT-NTO erbjuder rådgivning alla vardagar mellan 08-16, på telefon (020 – 80 80 80) och mejl (alkoholradgivning@iogt.se). Många av rådgivarna har personliga erfarenheter av missbruk och sitter på kunskaper som är viktiga för att ge rätt stöd.

”Vi stödjer IOGT-NTO-rörelsen för att det är en organisation som fyller ett viktigt syfte och för att vi vill fortsätta bredda vårt stöd till samhället på fler områden.” – Advisa

Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan hjälpa till att skapa ett tryggare, mer produktivt samhälle? Besök iogt.se.
IOGT-NTO-version2_Svart_72dpi

 

 

 

Av: Kasper Sperber

banner
Dela

Lämna ett svar