Så skiljer sig låneräntorna mellan länen


Hur skiljer sig räntorna för konsumtionslån i landet och vad beror skillnaderna på? Advisa har analyserat över 55 000 lånerbjudanden från 20 av landets banker och långivare mellan 2013-2016 för att besvara denna fråga.

Att vi lever i ett konsumtionssamhälle är ingen nyhet och en undersökning som Nepa gjorde på beställning av Advisa under 2016 visar att ca 25% av Sveriges befolkning inom åldrarna 18-72 år har någon form av konsumtionslån. Det kan till exempel röra sig om en avbetalning på bilen, ett kreditkort eller ett blancolån för att finansiera en renovering.

I den här studien har vi analyserat 56 743 lånerbjudanden som kommit in genom Advisa mellan 2013 och 2016. I en tidigare analys kollade vi på hur räntorna i landet skiljde sig mellan könen och vad detta berodde på. Denna analys fokuserar på skillnader i snittränta mellan länen.

Högsta snittränta på konsumtionslån finns i Stockholms län, med Västra Götaland och Skåne tätt bakom. Lägst snittränta finns i norra landet där Norrbottens-, Västernorrlands- och Västerbottens län ligger bäst till.

 

Vilka faktorer påverkar räntan?

Län

Snittränta Snittlön Snitt lånebelopp Andel singlar Andel med medsökande

Stockholms län

8,15% 30 562 kr 156 950 kr 38% 24%

Västra Götaland

7,85% 28 640 kr 155 579 kr 34%

32%

Skåne län

7,72% 28 972 kr 160 267 kr 33% 32%

Jönköpings län

7,58% 27 741 kr 160 577 kr 29%

36%

Västmanlands län

7,56% 29 299 kr 161 495 kr 31% 35%

Södermanland

7,52% 29 141 kr 163 931 kr 32%

35%

Uppsala län

7,46% 29 733 kr 161 695 kr 28% 34%

Östergötland

7,46% 28 461 kr 160 752 kr 29%

36%

Gävleborgs län

7,45% 28 600 kr 155 235 kr 34% 31%

Jämtlands län

7,44% 27 409 kr 157 278 kr 33%

32%

Dalarnas län

7,38% 28 607 kr 160 224 kr 33% 33%

Hallands län

7,37% 29 002 kr 162 323 kr 32%

34%

Kalmar län

7,34% 27 548 kr 157 544 kr 31% 33%

Värmlands län

7,32% 28 227 kr 156 920 kr 32%

33%

Örebro län

7,32% 28 336 kr 159 056 kr 29% 36%

Gotlands län

7,31% 27 347 kr 153 665 kr 29%

34%

Kronobergs län

7,30%

28 193 kr 165 033 kr 27%

40%

Blekinge län

7,29% 28 889 kr 158 264 kr 30%

37%

Västerbottens län

7,27% 27 908 kr 158 418 kr 33%

34%

Västernorrland

7,22% 28 323 kr 162 345 kr 31%

34%

Norrbottens län

7,05%

29 437 kr 165 319 kr 32%

33%

 

I kort kan man säga att betalningsförmåga och kreditvärdighet är det som avgör vilken ränta långivarna erbjuder. Lön, civilstatus, lånebelopp, kredithistorik, anställningsform samt utgifter är några av de viktigaste faktorer som ligger till grund för hur de bedömer betalningsförmåga och kreditvärdighet. Räntorna sätts på individuell basis och varje banks bedömning skiljer sig eftersom de riktar sig mot olika målgrupper.

Mer om snittlöner

Din lön är en faktor närlångivarna sätter räntan. Hög lön i kombination med relativt låga livskostnader innebär ofta låg ränta.

Så påverkar lånebeloppet räntan

Bankerna/långivarna tjänar som du säkert vet pengar på just räntorna. Eftersom den summa du betalar i ränta är beroende på hur stort ditt lånebelopp är så tjänar de mer på stora lånebelopp.

Trots att mindre lånebelopp innebär lägre risk att låntagaren inte kan betala tillbaka hela lånet så erbjuder långivarna generellt sett bättre räntor för större lån. Detta beror på att banken tjänar mer pengar på ett större lån med något lägre ränta än ett mindre lån med lite högre ränta. Ett större lån innebär ofta även längre återbetalningstid vilket leder till en högre totalkostnad för lånet. Datan visar bland annat att två av de län som högst snittränta (Stockholm och Västra Götaland) även har bland de lägre snittbeloppen för lån.

Därför spelar civilstatus roll

Din civilstatus påverkar hur räntan sätts av flera anledningar: delade utgifter, delade tillgångar och möjlighet till medsökande. Det framgår tydligt at de län med störst andel singlar också är de med högst låneränta.

Därför är medsökande viktigt

Att ha en medsökande på lånet innebär en större trygghet för banken/långivaren, vilket leder till lägre ränta. Ofta är det ens partner som ställer upp som medsökande så denna data går hand i hand med civilstatus (större andel singlar innebär mindre andel medsökande) och visar även en tydlig korrelation med räntenivåerna.

Ränteutvecklingen senaste åren

I tabellen nedan syns hur snitträntan utvecklats i respektive län sedan 2013. Ränteutvecklingen har utan tvekan skiljt sig markant inom olika delar av landet:

 

Län

2013

2014 2015 2016

Förändring 2013 vs 2016

Blekinge län

7,41%

6,67% 6,78% 8,28%

12%

Dalarnas län

7,50%

6,63% 7,34% 8,25%

10%

Gotlands län

7,53%

7,04% 7,82% 6,83%

-9%

Gävleborgs län

7,60%

6,83% 7,16% 8,31%

9%

Hallands län

7,60%

6,70% 7,40% 7,85%

3%

Jämtlands län

7,38%

6,58% 7,81% 8,20%

11%

Jönköpings län

7,55%

6,75% 7,46% 8,68%

15%

Kalmar län

7,52%

6,60% 7,64% 7,75%

3%

Kronobergs län

7,36%

6,73% 7,21% 8,07%

10%

Norrbottens län

7,64%

6,27% 7,28% 7,22%

-6%

Skåne län

7,82%

7,14% 7,73% 8,18%

5%

Stockholms län

8,27%

7,46% 8,04% 8,72%

5%

Södermanland

7,44%

6,86% 7,40% 8,46%

14%

Uppsala län

7,76%

6,81% 7,52% 7,90%

2%

Värmlands län

7,45%

6,47% 7,42% 8,18%

10%

Västerbottens län

7,30%

6,57% 7,61% 7,92%

9%

Västernorrland

7,19%

6,74% 7,79% 7,40%

3%

Västmanlands län

7,67%

6,84% 7,56% 8,34%

9%

Västra Götaland

7,80%

7,06% 7,93% 8,59%

10%

Örebro län

7,44%

6,60% 7,31% 8,01%

8%

Östergötlands län

7,42%

6,92% 7,41% 8,29%

12%

Snitt

7,55%

6,78% 7,51% 8,07%

6,83%

 

Slutsatser

För de flesta län påvisar datan en korrelation med snitträntan. De län som verkar ha orimligt höga räntor baserat på de faktorer som analyserats här är först och främst Västmanland, Södermanland och Östergötland. Med det menas att dessa län rankar relativt bra sett till de faktorer som analyserats men har en räntenivå som är hög i relation till det. Samtidigt ser vi att Jämtland verkar ha en bra ränta i relation till de faktorer som analyserats.

Om statistiken

Studien är baserad på data från 56743 lånejämförelser för privatlån hos Advisa varav 21 516 är kvinnor och 35 227 är män. Lånebeloppen är mellan 5 000 kr – 500 000 kr och jämförelsen har skett mellan 2013-2016. Endast de lånejämförelser där minst en av Advisas 20 samarbetsbanker och långivare har erbjudit den ansökande ett lån har tagits med i studien. Advisas kunder är 18-82 år gamla med en medelålder på 50 år.

Om Advisa

Advisa bildades 2011 och hjälper kostnadsfritt privatpersoner att omförhandla och sänka räntan på sina lån samt krediter genom att låta ett flertal banker och långivare konkurrera om kunden. Företaget är även en av få aktörer som tillhandahåller personlig rådgivning för sina kunder. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att förbättra sin privatekonomi.

 

Av: Josef Rantamäki

banner
Dela

Lämna ett svar