Advisa firar – jämförelsetjänsten 100% digital!

Kvinna jublar över sänkt ränta

För mindre än fem månader sedan lanserade vi på Advisa vår digitala produkt, vilket innebär att våra kunder nu kan ansöka om bättre lånevilkor genom vår hemsida. Februari 2018 markerade den månaden då 100% av våra ansökningar kom in den digitala vägen. Vad betyder detta för Advisa och våra kunder? Vi pratar med vår Produkt och Affärsutvecklingschef, Jonathan!

Hej Jonathan,

Kan du berätta lite om din roll på Advisa?

Jonathan: Jag är Produkt och Affärsutvecklingschef vilket innebär att jag är ansvarig för vår affär men primärt själva kundupplevelsen; från det att våra kunder kommer i kontakt med oss på hemsidan tills att de fått ett bättre lån utbetalt. Jag är ansvarig för att de får ett bra erbjudande från våra långivare och även att den digitala plattformen fungerar som den ska; att den besvarar kundens alla frågor och att det finns information så att de kan fatta ett väl övervägt beslut.

Kan du berätta om digitalisering av vår produkt?

Jonathan: Under 2015 tog vi på Advisa ett strategiskt beslut omfattade två huvudområden. Dels bestämde vi oss för att stänga ner kall telemarketing, men också för att digitalisera vår produkt. Syftet med beslutet om att digitalisera vår produkt var att göra den mer kundanpassad och mer skalbar.

I december 2015 kunde vi stänga ner kall telemarketing och när detta målet var uppfyllt började vi satsa på att digitalisera vår tjänst. Under 2017 hade vi äntligen ett team på plats och det var då vi kunde påbörja utvecklingen bit för bit.

Varför är digitaliseringen en viktig utveckling?

Jonathan: En digital process är mycket enklare och snabbare för kunderna. Att förhandla om sina lån är oftast inte det roligaste kunden vet, och då är det viktigt att processen är snabb, enkel och trygg för att de ska fullfölja och byta ut dyra lån mot mer förmånliga.

Det är handlar också om att det är rätt i tiden. Innan krävdes det i stort sett två långa samtal för att nå samma resultat som vi nu kan nå på mycket kortare tid.

Vad betyder detta för våra kunder?

Jonathan: Det gör oss framförallt mer tillgänglig, även dem som inte vill nå oss genom telefon. Det är också snabbare och enklare, och känns förhoppningsvis ännu tryggare för våra kunder.

Våra kunder kan naturligtvis fortfarande ringa till oss, men med den digitala produkten ger vi dem möjligheten att gå den vägen de helst vill.

Vad betyder det för Advisa?

Jonathan: Det gör oss mer skalbara, vilket betyder att vi i det stora hela kan hjälpa fler kunder. Om vi vill hjälpa dubbelt så många kunder nu, behöver vi inte rekrytera dubbelt så många rådgivare.

Det är en extremt viktigt utveckling för oss och gör oss mindre sårbara.

Hur ser framtiden ut för den digitala upplevelsen med Advisa?

Jonathan: I nuläget måste kunden fylla i svar på flera frågor när de ansöker om lån. Fortsättningsvis vill vi jobba för att göra det enklare och tryggare att fylla i frågeformuläret, genom att tex använda den information som redan finns sparad.

Vi vill även vidareutveckla vår digitala plattform och genom det göra det enklare för kunden att jämföra sin befintliga lånesituation gentemot den nya.

Några sista ord?

Jonathan: Trots vårt stora fokus på den digitala produkten vill vi absolut inte göra avkall på vår kundservice. Vi fortsätter vara en organisation där kunden står i centrum och kundservice är därför ett av våra viktigaste mål för 2018.

Jag vill därmed också poängtera att våra rådgivare fortfarande är en central del av vår verksamhet och står till våra kunders förfogande. Med den digitala produkten vill vi helt enkelt kunna hjälpa ännu fler kunder att förbättra sin lånesituation.

banner
Dela

Lämna ett svar