Nya amorteringskravet 2018 – så påverkas du

Ett grupp människor som sitter i ett bankkontor

Som väntat ställde sig regeringen bakom Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav på nya bostadslån. Förklaringen är risker i ekonomin och en alltför hög skuldsättning hos svenskarna. Reglerna börjar gälla från och med mars 2018.

Enligt många experter är barnfamiljer, förstagångsköpare och storstadsbor de grupper som främst kommer att påverkas. De unga har inte tillräcklig inkomst för att ta sig in på marknaden och familjer med redan pressad ekonomi kommer inte kunna flytta till något större. I Stockholm, där de flesta jobben finns, kommer det bli extra svårt att köpa ett boende.

”Storstadsbor och i synnerhet stockholmare är de som kommer att påverkas mest av skärpningen. Där är priserna så höga att hushållen faller in under kravet. En genomsnittsvilla i Stockholm kostar över fem miljoner kronor. På mindre orter tjänar man förmodligen tillräckligt för att inte omfattas, med tanke på de lägre priserna”, säger Maria Landeborn, sparekonom på Skandiabanken, till Aftonbladet.

Du som funderar på att köpa eller sälja din bostad bör överväga när i tiden det är bäst att skrida till verket. Om dagens priser stiger tillfälligt på grund av en rusning på marknaden lär du få betala mer för din nya bostad än om du väntar på att det nya amorteringskravet börjar gälla. Å andra sidan är risken med att vänta att avbetalningarna blir betydligt högre, trots att bostadsvärdet sjunkit något. Generellt behöver alla låntagare större marginaler än tidigare och det är viktigt att ta med eventuella räntehöjningar och amorteringar i beräkningen.

10 fakta om amorteringskravet

För att veta hur just du kommer att påverkas, kan det vara bra att känna till grundläggande fakta. Här är 10 vanliga frågor om det nya amorteringskravet:

1. Vad är amorteringskravet?
På nya bostadslån som överstiger 4,5 gånger din/ditt hushålls inkomst före skatt ska du/ni amortera av en procent mer på lånet jämfört med idag.

Enligt rådande regler amorterar du två procent årligen på lån som överstiger 70 procent av marknadsvärdet och en procent om du lånat upp till 50 procent.

Det högsta amorteringskravet blir alltså tre procent per år när de nya reglerna börjar gälla. Lånar du tre miljoner kr skulle det innebära ca 1500 kr mer i amortering per månad.

2. När börjar det nya amorteringskravet gälla?
1 mars 2018.

3. Hur vet jag om jag omfattas av kravet?
Från och med 1 mars gäller de nya amorteringsreglerna för alla privatpersoner som tar ett bolån. Reglerna påverkar alltså inte bolån som tagits dessförinnan.

4. Vad räknar bankerna som inkomst?
Förutom din bruttoinkomst (inkomst före skatt) kan bankerna räkna med så kallad säkerställd och varaktig inkomst. Det kan handla om exempelvis studiebidrag, barnbidrag och liknande inkomster som betalas ut återkommande.

5. Gör man undantag för nyproduktion?
Ja, precis som idag får bankerna bevilja fem amorteringsfria år för förstagångsköpare som köper nyproduktion. Dock kommer detta lån räknas med i den totala skulden vid köpet av ytterligare en bostad.

6. Får banken göra individuella undantag?
Bankerna måste följa reglerna, men har samtidigt rätt att ta hänsyn till dödsfall eller sjukdom. Redan idag har de flesta banker ett skuldkvotstak som beror på din årsinkomst, detta för att du inte ska ta ett högre lån än din ekonomi kan hantera (vilket ofta visat sig bli fallet ändå, därav det nya amorteringskravet).

7. Kommer min bostad att sjunka i värde på grund av amorteringskravet?
Detta är för många den viktigaste frågan och det finns flera tänkbara scenarier. De flesta är dock överens om att priserna på marknaden till en början borde stiga, då många vill köpa och sälja innan det nya kravet träder i kraft. Om rörligheten stannar av efter 1 mars, vilket många experter menar kommer hända, lär vi inte se samma rekordpriser som idag vilket också är en del av poängen med de nya kraven. Efterfrågan på bostäder i storstäderna lär inte bli mindre, men det kan ta längre tid att få din bostad såld.

8. Spelar det någon roll om jag byter bank?
Att jämföra räntor och villkor från olika banker är alltid en god idé, då små procentskillnader kan innebära åtskilliga tusenlappar om året. Men vill du byta bank utan att påverkas av det nya amorteringskravet måste det ske innan 1 mars 2018.

9. Kan jag utöka mitt befintliga bolån utan att påverkas?
Nej. Då räknas lånet som nytt och behandlas enligt de nya reglerna.

10. Är det här sista gången amorteringskravet höjs?
Precis som vid den tidigare amorteringshöjningen, beror det på vilken effekt åtgärden får. Målet är att minska svenskarnas skuldbeläggning och få balans på bostadsmarknaden. Om det inte sker kan Finansinspektionen lägga fram nya förslag på ytterligare höjningar i framtiden.

banner
Dela

Lämna ett svar