Nya regler för sms-lån 2018

Antalet personer som ansökt om sms-lån har ökat de senaste åren. Men konsekvenserna har varit tuffa. Med rekordhöga räntor, dyra påminnelseavgifter och andra kostnader har låneformen försatt många personer i ekonomisk knipa. Därför har nu lagkraven för sms-lån skärpts och f.r.o.m. 1:a September 2018 träder de nya kraven i kraft. Här går vi igenom vad de innebär.

miniräknare och lagklubb

Att ansöka om sms-lån kan för många vara lockande när man är i behov av pengar snabbt. Men trots den snabba utbetalningstiden är baksidorna många med låneformen. Ofta har sms-lån redan från början en hög ränta och därtill en mycket kort återbetalningstid, ibland bara 30 dagar. Skulle man missa att hinna återbetala lånet, vilket inte är helt ovanligt, blir påföljderna dyra. Höga dröjsmålräntor, påminnelseavgifter och övriga avgifter kan resultera i en effektiv ränta på ibland flera hundra procent för sms-lån. En riktigt dyr affär med andra ord. De hårda villkoren för SMS-lån har därför försatt många personer i mycket svåra ekonomiska situationer och överskuldsättning. Av den anledningen presenterade regeringen förslag om hårdare krav för SMS-lån, vilket godtogs av riksdagen och den 1:a September 2018 börjar de nya kraven gälla. Så vad innebär de?

Hårdare lagkrav för SMS-lån

De nya kraven för SMS-lån regleras i Konsumentkreditlagen och innebär följande:

Räntetak 

Ett räntetak införs för sms-lån, vilket betyder att en begränsning sätts för hur höga räntorna för lånen får vara. Kraven innebär att (varken) räntan eller dröjmålsräntan inte får överstiga 40% över referensräntan (just nu -0,5%).

Kostnadstak 

Kostnadstaket är en begränsning för hur mycket lånet får kosta dig totalt. Det nya kravet innebär att kostnaderna inte får överstiga ett belopp som är lika stort som lånebeloppet. Det betyder att för ett SMS-lån på 1 000 kr får låntagaren inte betala mer än 2 000 kr till långivaren.

Marknadsföring

När det kommer till marknadsföringen ställs nu krav på att reklamen för denna typ av lån ska vara ”måttfull”. Eftersom denna form av belåning innebär en högre risk för överskuldsättning ska marknadsföringen ta större hänsyn till detta och utformas på så vis att den inte lockar till ogenomtänkta beslut.

I behov av pengar snabbt?

Även om man förstår riskerna med SMS-lån kan det ändå uppkomma situationer där man är i behov av pengar snabbt. Men istället för att riskera att försätta sig i en svår ekonomisk situation och betala skyhöga räntor finns en annan lösning. Att ansöka om ett privatlån utan säkerhet är idag både enkelt och smidigt. När du ansöker om lån via Advisa låter du dessutom 32 olika banker och långivare konkurrera om dig som kund, vilket pressar ned räntan och gör att du enklare kan hitta det bästa möjliga erbjudandet för dig. Du fyller enkelt i vårt ansökningsformulär och inom kort får du svar. Ansökan är helt kostnadsfri och du binder dig inte till något. Skulle du hitta ett erbjudande som passar tackar du ja och har pengarna på kontot inom några dagar.

Källor: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkreditlag-20101846_sfs-2010-1846

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/rantetak-och-andra-atgarder-pa-marknaden-for_H501CU20

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2017/11/rantetak-och-andra-atgarder-pa-marknaden-forsnabblan-och-andra-hogkostnadskrediter/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/regeringen-vill-ha-schysstare-villkor-for-snabblan/

banner
Dela

Lämna ett svar