Nya Public Service-avgiften

Äldre tv-modeller ställda på varandra med färgglada skärmar.Tidigare i år blev det klart att den nuvarande Radio- och TV-avgiften avskaffas och istället ersätts med en ny skatt. Den stora skillnaden blir nu att alla som betalar skatt i Sverige måste betala den nya avgiften. I det här inlägget går vi igenom vad det nya skatten innebär och kostar samt varför den införs.

Public Service-avgiften

Den 1 januari 2019 ersätt den nuvarande Radio- och TV-avgiften med en allmän Public Service-avgift. Avgiften kommer betalas direkt med skatten och gäller för alla med en beskattningsbar inkomst. Den tidigare avgiften har betalas per hushåll som har en TV-mottagare. Till skillnad från tidigare kommer Public Service-avgiften gälla för alla över 18 år som har en inkomst som kan beskattas. Till sådan inkomst räknas även a-kassa, pension och sjukersättning.

Vad kommer det att kosta?

Den nya avgiften kommer vara 1% av inkomsten, men med ett tak på max 1 300 kr per person och år. Har man en inkomst lägre än ca 13 600 kr / månad kommer avgiften reduceras. Saknar man inkomst, till exempel som student med endast studiemedel eller har försörjningsstöd betalar man inte avgiften alls. Avgiften tas in automatiskt och kommer redovisas på inkomstdeklarationen, därmed kommer inga fakturor behövas.

För ett par som bor tillsammans och som båda har en beskattningsbar inkomst kommer man betala 2 600 kr / år. Med den gamla regleringen betalade man per hushåll vilket kostade 2 400 kr / år, oavsett hur många som bor i hushållet. För den som bor ensam blir det alltså billigare med det nya upplägget, medan de som bor tillsammans och har flera inkomster kommer få betala lite mer.

Varför tas radio- och TV-avgiften bort?

Regering och riksdag är överens om att ett nytt, uppdaterat system för finansiering av Public Service behövs. En anledning är att allt färre idag har en faktisk TV hemma och använder istället dator, surfplatta eller mobil. Det har inneburit att allt färre betalar avgiften och att det därmed uppkommit ett underskott på kontot där avgiften förvaltas. Om man inte hade ändrat systemet hade avgiften behövt höjas, med följden att allt färre hade fått betala allt mer. Eftersom Public Service anses vara så viktig för samhället och demokratin anser Riksdagen att alla bör vara med och betala, även om man inte tar del av utbudet eller har en TV hemma.

Källor:

https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/avslut/

https://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Vanliga-fragor-och-svar/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/medier/ny-avgift-ersatter-radio–och-tv-avgiften–fragor-och-svar/

banner
Dela

Lämna ett svar