Ny lag kan göra det svårare för företag som Klarna

Lagbok lagklubba

I mars presenterade regeringen ett förslag om en ny lag som fråntar e-handlare och betalbolag friheten att välja i vilken ordning olika betalningsalternativ ska presenteras.

Lagen, som trädde i kraft den första juli styr hur betalningsalternativ får presenteras för kunden vid köp av varor eller tjänster online. Riksdagen har röstat för att bifalla lagförslaget, vilket innebär att förslaget ska utvärderas ett år efter införandet. 

Populära betalningsalternativ

De vanligaste förekommande betalningsalternativen som presenteras idag vid e-handel är fakturabetalning, direktbetalning via bank, kortbetalning, postförskott och olika betalningsförmedlingstjänster.

  • Fakturabetalning innebär att kunden kan betala för sin vara i efterskott genom en faktura som skickas till personen i fråga.
  • Direktbetalning via bank innebär att kunden betalar för varan direkt genom en kontoöverföring till e-handlarens bankkonto.
  • Kortbetalning sker genom betalning via bankkort eller kreditkort.
  • Postförskott innebär att kunden betalar till postkontoret där varan hämtas ut.
  • Även betaltjänstleverantörer kan anlitas av e-handlaren. De fungerar som en mellanhand mellan kunden och e-handlaren och kan i sin tur erbjuda olika betalningsalternativ. Där kan konsumentkrediter förekomma. En konsumentkredit är ett lån som en person tar för att finansiera sin privatkonsumtion. 

Därför tvingas e-handlarna anpassa sig

Tidigare kunde e-handlare välja i vilken ordning de olika betalningsalternativen ska presenteras. Något av alternativen kunde presenteras med förvalt läge. Forskning om val och uppfattningar i samband med ekonomiska beslut visar att människor väljer det alternativ som visas först eller redan är förvalt. Den nya lagen, som ska stärka konsumentskyddet, förbjuder nu betalbolag att presentera betalningsalternativ som innebär att en kredit lämnas att visas först eller med förvalt läge, så länge andra alternativ finns. Ett handlade i strid med den här bestämmelsen anses vara otillbörligt mot konsumenten. 

Som kund kommer den nya lagen inte märkas av särskilt mycket. Skillnaden mot tidigare blir, vid köp av tjänster eller produkter online, att de betalsätt som innefattar att en kredit lämnas inte kan ha förvalt läge eller stå först av de presenterade betalningsalternativen. 

Den nya lagen kan komma att minska konsumentkrediterna i samhället. Samtidigt riskerar betaltjänstleverantörer att få färre köp på kredit vilket i sin tur leder till uteblivna ränteintäkter. 

Utdrag ur lagtexten

7 a kap. Marknadsföring av betaltjänster online

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till att ett sådant betalningssätt visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

2 § Ett handlande som strider mot 1 § ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörligt mot konsumenter.

banner
Dela

Lämna ett svar