Så påverkar de nya lagarna din privatekonomi

Lagbok lagklubba

Den första juli trädde många nya lagar i kraft. Men hur påverkar de din privatekonomi? Här går vi igenom några av de nya lagarna som börjat gälla och vad som är bra att känna till kring dessa. Vilka förmåner kan du dra nytta av och vilka nya utgifter bör du vara uppmärksam på? 

Förändringar i premiepensionssytemet

Premiepensionssystemet (en del av den allmänna pensionen) görs om med fokus på trygghet och hållbarhet och förändringarna implementeras i flera steg. Några av förändringarna är att fondförvaltare måste uppfylla vissa krav, inom bland annat hållbarhetsarbetet,  för att tillåtas att ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten (träder i kraft 1 november 2018). Men redan nu har ett förbud mot marknadsföring och telefonförsäljning av produkter inom premiepension införts. En ytterligare förändring för att säkerställa tryggheten för pensionssparare är kravet på egenhändigt undertecknande, vilket innebär att du som pensionssparare numera själv måste skriva under vid fondbyte.

 

Mer pengar för dig som är sjuk

Inkomsttaket för sjukskrivna höjs från 7,5 till 8 i prisbasbelopp, vilket kan innebära större skillnad än vad det vid en första anblick kan låta. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kr, från 28 438 kr till 30 333 kr (2018 års prisbasbelopp). Enligt regeringen innebär detta en ekonomisk förstärkning för de som drabbats av sjukdom. De förmåner som omfattas är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

 

Högre studiebidrag

För dig som är  student och kämpar med tentor och snabbnudlar kommer nu goda nyheter – studiebidraget höjs! För studerande på högskola och universitet höjs bidragsdelen med 296 kr. För gymnasieelever höjs bidraget med 200 kronor i månaden. Extra goda nyheter som avslut på terminen inför sommarlovet!

 

Billigare att vara medlem i facket

Nu återinförs skattereduktionen för fackanslutna. Du som är medlem i ett fack har möjlighet att dra av 25% av årsavgiften i deklarationen om medlemsavgiften är minst 400 kr.  Möjligheten gäller för medlemsavgifter som betalas efter 30 juni 2018.

 

Sjukvårdsförmåner förmånsbeskattas

Har du hälso- och sjukvårdsförmåner så som sjukförsäkring via din arbetsgivare? Då kan du omfattas av den nya förmånsskatten som nu införts. Men förmånsskatten gäller inte all sjukvård som arbetsgivaren erbjuder, utan kan till exempel vara ögonoperationer eller IVF-behandlingar som en del av löneförmån eller bruttolöneavdrag. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka förmåner som omfattas av den nya förmånsbeskattningen. 

 

Fordonsskatt – Bonus malussystem

Går du i tankar på att köpa ny bil? Då är detta viktigt för dig att hålla koll på. Nu införs Bonus malus-system för nya personbilar. Ändringen gäller endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1:a juli 2018. Vad betyder bonus malussystemet? Bonus kommer att utdelas till miljöanpassade bilar med låga utsläpp, medan malus innebär en höjd fordonsskatt för bensin- och dieseldrivna bilar under de tre första åren. Systemet kan uppfattas som komplicerat, men på transportstyrelsens hemsida kan du själv räkna ut om du kan få ta del av bonus eller om hur mycket du måste räkna med i förhöjd fordonsskatt.

 

Källor:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/proposition-om-mer-tryggt-och-hallbart-pensionssystem-overlamnas-till-riksdagen/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/regeringen-hojer-taket-i-sjukforsakringen/

http://www.dagensjuridik.se/2018/05/avdragsgill-fackforeningsavgift-fran-juli-lagen-klubbad-i-riksdagen 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard/privatsjukvard.4.7459477810df5bccdd4800014816.html 

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/4dJA0q/har-ar-nya-lagarna-1-juli-2018

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/

banner
Dela

Lämna ett svar