Bygga eller bränna broar? Ett enkelt beslut om du frågar oss

Svenskafreds logoMånga svenskar är intresserade av att sänka sina bolånekostnader och förbättra sin privatekonomi. Hur vi bor och lever är viktigt för oss. Men hur skulle vi reagera om det plötsligt inte fanns något hem att tala om? Om någon tvingade oss att lämna allt och fly? Advisa stödjer Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som arbetar för en fredligare värld genom utbildning, diplomati och vapenfri konfliktlösning.

”Hållbar fred är en grundförutsättning för vårt samhälle och påverkar det självklart hela vägen ner till varje individs vardag och framtid. Vi är stolta över att göra det vi kan för att stödja Sveriges största och världens äldsta fredsförening i deras arbete kring denna fråga.” – Advisa

Över 130 år av fredsbevarande insatser

Svenska Freds, som bildades 1883 och är världens äldsta fredsförening, har flera gånger varit en del av Nobels Fredspris. Senast var 1997, då priset tilldelades en internationell kampanj mot personminor som Svenska Freds genomförde i Sverige.
En stor del av föreningens arbete går ut på att bilda opinion och påverka politiker att fatta fredsbevarande beslut. Avvecklingen av vapenexport och kärnvapen, demokratiutvecklingen i öst och förebyggande konflikthantering som förhindrar krig är några frågor där Svenska Freds är starkt engagerade.

– Just nu jobbar vi på att crowdfunda en mycket viktig bok om svensk vapenexport med det rafflande namnet ”Den svenska vapenexporten” som är en av de största bokprojekten vi haft. Framöver kommer vi även att bevaka införandet av det värdlandsavtal med Nato som röstades igenom i våras och jobba för att alla tilläggsavtal som tillkommer inom detta avtal kommer offentliggöras, samt fortsätta att utveckla våra internationella projekt i Burma/Myanmar och Moldavien/Transnistrien, säger Daniel Holking på Svenska Freds.

Om arbetet verkligen gör skillnad?

Här följer några exempel ur föreningens historia:

  • Vid unionsupplösningen 1905 bidrog Svenska Freds till att stoppa ett krig mellan Sverige och Norge
  • På 1950- och 60-talet var Svenska Freds med och stoppade militären från att skaffa kärnvapen
  • Svenska Freds insatser ledde till att Sverige 1996 avskaffade personminor i sin krigsmakt
  • Svenska Freds arbetade för att det militära samarbetet med Saudiarabien skulle sägas upp, vilket också skedde 2015
  • Arbetet mot vapenexport till diktaturer pågår ständigt och har bland annat lett till skärpta riktlinjer och exportkontroller gentemot ickedemokratiska stater

Fred är inget du kan ta för givet

I dag har Sveriges största och mest anrika fredsförening omkring 8 500 medlemmar. Det finns många sätt att hjälpa – exempelvis genom att skänka pengar, skriva på aktionslistor eller engagera sig i någon av Svenska Freds lokalföreningar. Förändringen sker sällan över en natt, men för varje bidrag som kommer in ökar chanserna att lösa svåra konflikter med diplomati istället för våld.

advisa2016_250x110

 

 

 

 

Delar du eller ditt företag också Svenska Freds värderingar om hållbar fred?

Besök svenskafreds.se och gör skillnad!

 

 

banner
Dela

Lämna ett svar